Motivation i skolen | Praktik i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2663
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2009
  • 05-03-2010

Undervisningsforløb: Motivation i skolen | Praktik i matematik

Praktikrapport i matematik om motivation i skolen i en 6. klasse.

Indledning

Vi fik inden vores praktik lov at vælge mellem forskellige emner, vi ønskede at arbejde med. Ud fra det materiale vi fik fra praktiklæreren, valgte vi at arbejde med procentbegrebet i 6. klasse.

Vi snakkede i gruppen om, at det kunne være interessant at arbejde med læringsstile. Denne interesse var i høj grad inspireret af ”skolen”, der blev sendt i tv for nylig.

Med udgangspunkt i dette valgte vi, i de tre uger vi fik til matematik, at afprøve nogle forskellige metoder til undervisningen, hhv. induktiv og deduktiv metode. I løbet af praktikken gjorde jeg mig nogle erfaringer i min relation til eleverne der gjorde det mere interessant for mig at arbejde med motivation. Da motivation også er en vigtig faktor i mit fremtidige arbejde i praktik og job har jeg valgt at skrive om motivation.

Problemformulering
Hvilke positive og negative faktorer spiller ind i forhold til elevens motivation?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Planlagt og gennemført undervisning
Oplevelser
Hvad er motivation?
Ydre motivation
Indre motivation
Flow
Diskussion af elev 1
Diskussion af elev 2
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Planlagt og gennemført undervisning
Den første uge ville vi planlægge undervisningen således at deduktiv læringsstil var det eneste vi havde fokus på. Henrik og Casper underviste i denne uge eleverne i procent ud fra deres bog. Ugen efter underviste vi efter en induktiv læringsstil, hvor eleverne fik lov til at lege/opleve procentbegrebet ind. Christoffer og jeg underviste fortsat om procent med opgaver på computer, procent vendespil med brøk, decimaltal, procent og figur og vi arbejde med noget eleverne kalder Action-matematik hvor de løber rundt og løser opgaver i grupper i salen.

Den sidste uge havde vi ikke planlagt på forhånd. Vi ville tage det bedste fra induktive og deduktive metode vi havde afprøvet og blande sammen. Det var derfor med vilje at vi lod denne uges planlægning stå åben, for så at benytte vores erfaringer fra de foregående uger til at hive det bedste ud af vores undervisning. Vi tog opgaver med fra en arbejdsbog som de fik lov at arbejde med. I nogle lektioner arbejdede vi med Action- matematik for at de ikke hele tiden skulle sidde stille og arbejde.

Som jeg tidligere har nævnt blev det under forløbet interessant for mig at se på motivation hos eleverne, derfor vil jeg nu beskrive en pige fra hver af de 6. klasser vi har haft, og analysere de situationer ud fra forskellige teorier... Køb adgang for at læse mere

Motivation i skolen | Praktik i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.