Motivation i matematikundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 12
  • 4230
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 24-03-2004

Eksamensopgave: Motivation i matematikundervisningen

Eksamensopgave i matematik, der beskriver og redegør for hvilke faktorer der har indflydelse på elevernes motivation i matematikundervisningen.

I formålet for matematik står der bl.a.: ”Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.”
Vi mener, at motivation er en af de væsentligste faktorer for, at dette kan opfyldes.

På dette grundlag har vi vurderet, at det derfor er relevant at beskæftige sig med emnet motivation i matematikundervisningen, da vi bl.a. kæder
dette sammen med nysgerrighed. Samtidig har vi den opfattelse, at mange elever let kan miste interessen for matematik, muligvis fordi de finder matematikken svær, eller fordi de mangler udfordringer.

Problemformulering:
”Hvordan skabes der motivation i matematikundervisningen?”

Indhold

Begrundelse for emnevalg
Problemformulering
Metodebeskrivelse
Begrebsafklaring
Motivation
Motivation og mål
Flow i undervisningen
Motiverende faktorer i matematikundervisningen
Lærebogssystemet
Konkrete materialer
Spil i undervisningen
Computeren
Læringsmiljø
Undersøgende læringsmiljø
Den sociale dimension
Sammenhæng mellem matematik og virkelighed
Læreren som den motiverende faktor
Forældrerolle
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Under vores praktik i matematik synes vi, det kunne være spændende og relevant at undersøge, hvorledes man kan fremme motivationen i faget matematik, således at eleverne oplever større glæde og lyst til faget, samt opnår de bedste forudsætninger for indlæring

Metodebeskrivelse:

Ud fra følgende punkter vil vi belyse vores problemformulering:
- Begrebsafklaring
- Motivation
ydre og indre motivation
flow i undervisningen
- Motiverende faktorer i matematikundervisningen
lærebogssystemet
konkrete materialer; herunder spil
sammenhæng mellem matematik og virkelighed
IT i undervisningen
den sociale dimension
læringsmiljø
- Lærerrolle
- Forældrerolle

Begrebsafklaring:
Begrebet motivation beskrives i Nudansk Ordbog som et ”igangsættende motiv”. Ligeledes betyder at motivere ”at skabe et motiv til handling”.

Motivation
Ved begrebet motivation forstår vi også elevernes interesse og engagement til fx faget matematik, samt deres vilje og lyst til at lære matematikkens indhold.
Eleverne har ofte nogle forskellige behov eller motiver for at komme i gang med en aktivitet eller læreproces.
Heraf er begrebet motivation også afledt. Der findes forskellige former for motivation, og man skelner bl.a. mellem indre og ydre motivation.

Indre motivation kan fx være en interesse eller en naturlig nysgerrighed, som allerede er til stede hos eleven, mens ydre motivation fx er en interesse, som skal fremkaldes hos den enkelte elev... Køb adgang for at læse mere

Motivation i matematikundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.