Motivation i idrætsundervisningen | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Idræt)
  • Godkendt
  • 19
  • 5229
  • PDF
  • 2012
  • 08-05-2012

Motivation i idrætsundervisningen | Praktikopgave

Motivation i idrætsundervisningen – praktikopgave 3. år.

Problemformulering
Hvorfor vælger man som elev X Idrætsefterskole, hvis man ikke har den nødvendige motivation? Hvilke udfordringer giver det læreren i sin undervisning?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Empiribeskrivelse 2
Analyse af praksis 3
Motivation 3
Flow-teorien 5
Undervisningsdifferentiering 8
Konklusion 11
Litteraturliste 13
Bilag 14
Bilag 1: SMTTE-model 14
Bilag 2: Undervisningsplan. 17
Bilag 3: Målsætningsskema med elevbesvarelse. 18

Uddrag

Indledning
Vi har i vores praktikperiode været ude at undervise på X Idrætsefterskole, hvor vi har undervist i dansk og i linjeidræt fodbold. Vi har valgt at sætte fokus på faget idræt, da det er vores linjefag på 3. årgang på læreruddannelsen. ISI er en skole, der er kendt for at optage elever, der hovedsagligt er eliteudøvere. Vores afsæt er taget med udgangspunkt i SMTTE-modellen, da denne er en dynamisk model, der kan bruges til at få et overordnet overblik ifølge de fem elementer, som den tager sit afsæt i. ISI er en profilskole, der har meget fokus på linjeidræt. På fodboldlinjen kører et samarbejde med FC Midtjylland, hvorfor fodboldlinjen er opdelt i to. Her er tale om ISI drengene, som vi har undervist og FCM drengene. FCM drengene er en elevflok på 15 mand, der allerede har fået en kontrakt og træner i klubregi. At kunne blive kontraktspiller er en stor motivation for de unge når de skal vælge efterskole, hvorfor man må tage som udgangspunkt, at eleverne, der går på ISI har en stor motivation for at ville lære og evt. opnå drømmen om at få en kontrakt. Skolens forventninger er, at den enkelte elev deltager i træningen med motivation og lysten til at forbedre sig individuelt som spiller.

Det er essentielt at nævne, at vi lever i et senmoderne samfund, hvor børn og unge er opvokset med, at vi konstant bliver konfronteret med en masse muligheder fra forskellige medier, hvor vi skal tage forskellige valg - vi kan vælge og vrage, som vi har lyst til. Men det har dog også de konsekvenser, at vi bliver konfronteret med vores valg, og vi kan blive i tvivl om, hvorvidt vi skulle have valgt anderledes. Nogle mennesker formår ikke, at tage vare på denne frisættelse og alle de ting samt muligheder, den indebærer. Dette kan bevirke, at de bliver hæmmet og dermed hurtigt mister interessen for det, de er i gang med, og derved når de ikke ligeså langt som andre. De unge får hurtigt utrolig mange erfaringer pga. den mængde muligheder og de ressourcer, der er til rådighed. Dette kan give falske forhåbninger.

Analyse af praksis

Motivation
Inden vores praktikforløb havde vi, som tidligere nævnt, klare forventninger til eleverne. Vi forventede således at eleverne var engagerede og motiverede, i det de bl.a. selv havde valgt at søge ind på en idrætsefterskole, for derved at dyrke deres idræt. Dog kunne vi kort inde i forløbet konstatere at dette ikke var tilfældet, i hvert fald ikke hos alle elever... Køb adgang for at læse mere

Motivation i idrætsundervisningen | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.