Motivation i idrætsundervisningen | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 19
  • 5229
  • PDF
  • 2012
  • 08-05-2012

Motivation i idrætsundervisningen | Praktikopgave

Motivation i idrætsundervisningen praktikopgave 3. år.

Problemformulering
Hvorfor vælger man som elev X Idrætsefterskole, hvis man ikke har den nødvendige motivation? Hvilke udfordringer giver det læreren i sin undervisning?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Empiribeskrivelse 2
Analyse af praksis 3
Motivation 3
Flow-teorien 5
Undervisningsdifferentiering 8
Konklusion 11
Litteraturliste 13
Bilag 14
Bilag 1: SMTTE-model 14
Bilag 2: Undervisningsplan. 17
Bilag 3: Målsætningsskema med elevbesvarelse. 18

Uddrag

Uddrag er indledning:
Det er essentielt at nævne, at vi lever i et senmoderne samfund, hvor børn og unge er opvokset med, at vi konstant bliver konfronteret med en masse muligheder fra forskellige medier, hvor vi skal tage forskellige valg - vi kan vælge og vrage, som vi har lyst til. Men det har dog også de konsekvenser, at vi bliver konfronteret med vores valg, og vi kan blive i tvivl om, hvorvidt vi skulle have valgt anderledes. Nogle mennesker formår ikke, at tage vare på denne frisættelse og alle de ting samt muligheder, den indebærer. Dette kan bevirke, at de bliver hæmmet og dermed hurtigt mister interessen for det, de er i gang med, og derved når de ikke ligeså langt som andre. De unge får hurtigt utrolig mange erfaringer pga. den mængde muligheder og de ressourcer, der er til rådighed. Dette kan give falske forhåbninger... Køb adgang for at læse mere

Motivation i idrætsundervisningen | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.