Opgave om motivation i idræt i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 6
  • 1933
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2006
  • 29-12-2007

Opgave om motivation i idræt i folkeskolen

Opgave om motivation i idræt i folkeskolen.

Problemformulering:
Mestringsfølelsen er bærende for lysten til idræt. Legen, konkurrencen og fællesskabet kan
være redskaber til at motivere og opnå mestringen. Hvordan skaber den professionelle
idrætslærer et rum hvor flest muligt kan være og flest muligt kan lære?

Uddrag

Faget idræt adskiller sig betydeligt fra skolens øvrige fag. Eleverne er fysisk aktive og sammen
på en anden måde, som skaber nye muligheder i det fællesskab en klasse er. Hvad er grunden
til, at nogle elever ikke ønsker at deltage i idrætsundervisningen? Det kan være fordi idræt
ikke er et bogligt fag, og det derfor anses som ”lovligt” ikke at deltage. Det kan også være, at
undervisningen ikke er tiltrækkende nok. I fællesmål står følgende: ”Eleverne skal have
mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at
forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund de
er en del af1.”
Hvordan kan man som idrætslærer opfylde dette? Et af svarene er at prøve at gøre
idrætsundervisningen mere motiverende. At man i valg af emner og øvelser samt udformning
af disse prøver at favne bredere, og skabe motivation for deltagelse hos flere elever. Hvilke
faktorer spiller ind i skabelsen af et rum, der også tilgodeser de elever, som ikke automatisk
synes faget idræt er tiltrækkende? Først og fremmest spiller mestringsfølelsen hos den enkelt
elev en betydelig rolle – alting er nemmere og sjovere at gå til, hvis man tror på, at udfaldet af
en handling kan blive succesfuldt.
Hvis mestringsfølelsen er målet, hvad er så midlet? Her har vi valgt at fokusere på tre
faktorer: Legen, konkurrencen og fællesskabet.
Vi mener, at man hvis man som idrætslærer kan bringe alle tre faktorer i spil, ikke
nødvendigvis på samme tid, har stor mulighed for at favne bredt, og sikre motivation hos flere
elever... Køb adgang for at læse mere

Opgave om motivation i idræt i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.