Bacheloropgave om motivation i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 9509
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2008
  • 22-04-2008

Bacheloropgave om motivation i idræt

Bacheloropgave om motivation i idræt i folkeskolen.

Problemformulering
Hvad er årsagerne til at elevernes opbakning til idrætsfaget er betydeligt dalende i overbygningen?
Hvordan kan jeg som kommende idrætslærer fremme motivationen og dermed elevernes glæde ved idrætten?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode 3
Motivation 4
Behovspyramiden 4
Idræt i overbygningen 6
Læringstrekant 8
Selvets fire rettetheder 9
Selvhenførende intentio 11
Lærerrollen 12
Andenhenførende intentio 13
Lærerrollen 14
Fællesskabshenførende intentio 15
Lærerrollen 16
Mestringshenførende intentio 18
Lærerrollen 19
Formelt operationelle periode 22
Mål og evaluering 23
Konklusion 25
Perspektivering 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Metode
Indledningsvis vil jeg gøre rede for begrebet motivation og i den forbindelse inddrage den
amerikanske psykolog Abraham Maslows motivteori.
Dernæst vil jeg, ud fra EVA-rapporten og ”Fælles Mål” for faget, se på hvad idrætsfaget er for en størrelse, og se på hvad der ligger til grund for den dalende motivation i overbygningen.
Efterfølgende vil jeg, med udgangspunkt i, at idræt er et læringsfag, inddrage psykologiprofessor Knud Illeris' læringstrekant.
For at belyse læringstrekantens dimensioner vil jeg gøre rede for psykolog Jan Tønnesvangs teori om selvets fire grundformer af rettethed. Denne teori vil jeg undervejs supplere med væsentlige hovedpunkter fra psykologen Erik Homburger Eriksons stadie-teori. Jeg vil til hver form af rettethed diskutere lærerrollen og undervisningsformen i den henseende. I forbindelse med rettetheden mod stille samvær og fællesskab med andre, vil jeg inddrage professor Lars Qvortrups beskrivelse af det hyperkomplekse samfund. Den ungarskfødte forsker Mihaly Csikszentmihalyis teori om flow samt psykologen Lev Vygotskys teori om ”zonen for nærmeste udvikling” vil jeg inddrage i forbindelse med rettetheden mod mestring og kompetenceudvikling.
For at give mere belysning til den indholdsmæssige dimension i Illeris' læringstrekant, vil jeg efterfølgende supplere med Jean Piagets udviklingsteori; nærmere bestemt den ”formelt operationelle periode”.
Slutteligt vil jeg berøre målsætning og evaluering i forbindelse med motivation.
Min bachelor vil bero på et hermeneutisk vidensskabssyn, og empirien vil komme fra mine egne observationer fra mine praktikperioder og vikartimer samt EVA-rapporten... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om motivation i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.