Motivation i biologi | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 6
  • 2111
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2010
  • 10-05-2012

Motivation i biologi | Eksamensopgave

Eksamensopgave 3: læring og motivation.
Motivation i biologi.

Problemformulering
Hvad betyder miljøet, i klassen, for elevernes motivation for undervisningen i biologi, i overbygningen? Hvad kan jeg, som kommende biologi lærer gøre, for at skabe et mere arbejdsfremmende miljø?
Med miljøet i klassen, mener jeg det fællesskab eleverne har indbyrdes, om de trives i dette fællesskab og om de føler sig velkomne i klassen – Er klasseværelset et sted de har lyst til at komme?

Casen handler om manglende motivation hos eleverne i biologi.

Indhold

Indledning
Case
Problemformulering
Metodeafsnit
Analyse/diskussion:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Jeg har i en periode på 6 uger været i praktik. I denne praktik periode har jeg undervist i biologi, matematik og idræt – jeg havde især mange timer i en 7. klasse som denne case vil handle om. Biologien har altid interesseret mig og det ligger mig meget for hjerte, at give denne interesse videre. Det er ud fra denne interesse, at jeg har opstillet følgende case.

Case:
Jeg har som indledningen beskriver været i praktik i 6 uger. I denne periode underviste jeg blandt andet den føromtalte 7. klasse. Her observerede jeg, at der var flere elever, der ikke viste interesse for faget biologi. Der var mange, der ikke læste de lektier de fik for. Tillige havde størstedelen af eleverne ikke bøgerne klar til time og mange kom 5 minutter for sent. Der kunne i nogle tilfælde gå op til 15 minutter af timen, før alle sad på deres pladser og var klar til undervisningen. Når jeg gennemgik materiale på klassen, kunne flere af eleverne finde på, at sende sms'er, snakke sammen eller bare hænge ind over bordene. Den manglende interesse for biologi gjorde sig dog ikke gældende i gruppearbejde, her virkede alle eleverne mere eller mindre engagerede og interesserede.
Jeg ved, at denne klasse er blevet undervist af flere forskellige lærere i faget biologi, bland andet pga. jobskifte, sygdom og andre personlige problemer. Derudover havde klassen kort før praktikperioden ...

---

Metodeafsnit:
For at besvare min problemformulering vil jeg anvende forskellige psykologiske teoretikere. Jeg vil se på Abraham H. Maslows behovshierarki. Derudover vil jeg kort benytte Henry Alexander Murray, til at se på den humanistiske motivations psykologi. Desuden vil jeg komme ind på en anden humanistisk psykolog Seymour Epstein. Jeg vil kort se på de behavioristiske perspektiver på motivation, her med fokus på Frederic Burrhus Skinners forsøg med rotter samt det hedoniske princip. Jeg vil afslutte med det kognitive perspektiv på motivation, her med fokus på Jean Piaget, samt den socialkonstruktivistiske psykolog Lev Vygotsky... Køb adgang for at læse mere

Motivation i biologi | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.