Idræt, flow og motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 17
  • 5418
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2005
  • 17-12-2005

Eksamensopgave: Idræt, flow og motivation

Følgende er fra problemformuleringen:

Et vigtigt begreb i idrættens verden er ”motivation”, og med baggrund i formål for faget idræt stk. 2

”Elevernes skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur ”.

Vi føler det derfor passende at tage fat på emnet, da det er en af nøglebegreberne for at leve op til målene. Med baggrund i de erfaringer vi har gjort os fra praktikken og vores egen idrætsundervisning på seminariet, ser vi vigtigheden i netop det at kunne motivere og blive motiveret.

Vi vil i denne opgave se nærmere på, hvad vi som kommende idrætslærere kan gøre for at motivere eleverne, derudover ser vi følgende tre faktorer vigtige i forståelsen af hvordan man skal motivere: Flow, behov/forudsætninger og køn. Det er altså afgrænsningen i vores opgave, vi er nemlig klar over at der ligger meget mere til selve motivationsbegrebet.

Med denne opgave håber vi, at kunne give os selv og andre en bedre forståelse af motivation og hvilke virkemidler, man som lærer kan bruge. Desuden håber vi selv at kunne finde nogle nyttige redskaber, som vi selv en dag kan drage nytte af, når vi skal stå på egne ben.

Vi vil i opgaven belyse følgende spørgsmål:
• Hvad er motivation - teoretisk og praksis?
• Under flow, behov/forudsætninger og køn, hvilke faktorer påvirker elevernes motivation?
• Hvordan kan læreren øge børns motivation?

Indhold

Præsentation 2
Emnebegrundelse og problemformulering 2
Hvad er motivation 3
Ældre teori: 3
Nyere motivationsteori 3
Flow 6
Behov og forudsætninger 7
Køn 8
Teoretisk tilgang til lærerens rolle 10
Konsekvens 12
Konklusion 13
Praksisbeskrivelse 14
Fra boldbasis til fodbold 14
Badminton 14
Redskab 14
Hænge hæve 14
Dans 1: funk 14
Dans 2: flow 15
Udtryk: soldater 15
Litteratur 16
Artikler 16
Bøger 16
Internet 16
Andet 16
Bilag 1. 17

Uddrag

Hvad er motivation
I dette afsnit vil vi beskrive den ældre- og nyere- motivationsteori.
Det bliver en hurtig gennemgang af den ældre teori, da vi ikke finder den relevant i forbindelse med vores opgave. Derefter beskriver vi den nyere motivationsteori, der tager udgangspunkt i tre hovedsynspunkter.

Ældre teori:
Ældre teori tager generelt udgangspunkt i, at mennesket motiveres til handling på baggrund af iboende instinkter, drifter eller behov. Dette kan bruges som forklaring, når det drejer sig om menneskers lyst/ motivation til at dyrke idræt på almindelig plan.

Teorien tager bl.a. udgangspunkt i, at man som menneske har to grundlæggende behov, som man gennem livet prøver at opfylde, primære- (luft, varme, mad og vand) og sekundære behov (fysisk, psykiske og sociale behov).

Motivationsteorien siger, at alle mennesker igennem deres behov finder motiver/motivationen til deres adfærd og handlinger. Disse behov er dog afhængig af den situation, man befinder sig i.

En anden af de ældre motivationsteorier tager mere udgangspunkt i den indre og ydre motivation.
Den indre motivation er lysten til at dyrke en form for sport/idræt.
Den ydre motivation opstår gennem adfærd, handling og personlig succes. Der er en hensigt og en tilfredsstillelse ved at beskæftige sig med idræt/sport.

Nyere motivationsteori
Gennem 80'erne og 90'erne er der sket en stor ændring i den måde, man ser på begrebet motivation i idræt, hvilket har givet anledning til kritik af de ældre motivationsteorier. I dag er det ikke så vigtigt for idrætsforskerne, hvad der motiverer børn og unge eller hvilke behov, de søger at få opfyldt gennem idræt og sport. Man fokuserer i større grad på de teoretiske sammenhænge mellem tanke- og forestillingsprocesser, man gør sig som individ i forhold til sit engagement i idræt.

Man tager hovedsageligt udgangspunkt i:
• Kognitive- og følelsesmæssige processer,
• Indre motivation og måleorientering,
• Ego og opgaveorientering.

Flow
Vi ser flow som den ultimative succesoplevelse indenfor idrætten. Den er med til at skabe motivation og udvikle eleverne.
Flow er en tilstand, som indebærer selvforglemmelse, fordybelse, hengivelse, stimulans, glæde og afslapning i en og samme proces.

Dette vil sige:
• Man er fuldstændig involveret, fokuseret og koncentreret.

• Man oplever en form for ekstase ved at hæve sig over hverdagens realiteter.

• Man oplever stor indre klarhed ved at vide, hvad der skal gøres, og i hvilket omfang det lykkes.

• Man oplever en renhed, i og med man ikke er bekymret om sig selv og samtidig oplever at vokse ud over sine grænser.

• Man oplever en slags tidløshed, fordi man er fuldstændig tilstede i nuet, og timer opleves som minutter.

• Man oplever indre motivation, i og med aktiviteten bliver et mål og belønning i sig selv... Køb adgang for at læse mere

Idræt, flow og motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.