Pædagogisk IT-kørekort (Modul C1)

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogisk IT-kørekort
  • Godkendt
  • 14
  • 3502
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2007
  • 24-03-2007

Undervisningsforløb: Pædagogisk IT-kørekort (Modul C1)

Opgavebesvarelse til pædagogisk kørekort (Modul C1) om "Kommunikation og samarbejde" med udgangspunkt i et gennemført tværfagligt undervisningsforløb med hovedvægt på naturformidling i en 7. klasse.

Vi befinder os på X Skole på Nordfyn, hvor eleverne i 7. klasse har et tværfagligt forløb om dyrs tilpasninger til deres miljø.

Med udgangspunkt i fem ekskursioner beskriver 7. klasse det observerede dyreliv ved forskellige vådområder og dyrenes tilpasninger til deres miljø meget bredt. På nogle ekskursioner deltager ud over lærerne naturvejledere.

Indhold

Beskrivelse af den faglige sammenhæng som kommunikationen og samarbejdet indgår i.
Pædagogiske aspekter
Hvad skal eleverne undervises i i forbindelse med kommunikation og samarbejde
Hvorfor skal eleverne undervises i kommunikation og samarbejde?
Hvordan skal eleverne undervises i kommunikation og samarbejde?
Praksis
Afrunding
BILAG
IT-værktøjsmappen
Arbejdsark til vandområde
Praktiske regler
Digitalkameraet
Scanneren
Billedbehandling i Paint Shop Pro
Netikette
Afsending af e-mails i Microsoft Outlook Express

Uddrag

Kommunikation via e-mail og hjemmeside udnyttes til at give projektet en ekstra dimension. Elevernes materiale om emnet bliver sendt via e-mail til en projektdeltager på New Zealand. Elevernes materiale bliver herefter publiceret på en hjemmeside, og til uddybning af hjemmesidens overskrift suppleres bl.a. med iagttagelser og oplevelser fra New Zealand.

Det er et krav, at eleverne viser, at de kan:

• Samarbejde i grupper og på tværs af landegrænser om at forfatte tekster til opbygning af en hjemmeside omkring iagttagne dyrs tilpasninger til deres miljø – ved brug af egne oplevelser og vurderinger samt indhentede oplysninger om emnet.
• Skrive og sende tekst som e-mail i Microsoft Outlook Express, med hensyntagen til netikette og modtagerens anderledes opsætning af computer og programmel.
• Tegne og scanne eller digitalfotografere illustrationer, der herefter billedbehandles, vedhæftes og sendes i e-mails.

Hvad skal eleverne undervises i i forbindelse med kommunikation og samarbejde
Eleverne får korte introduktioner, samt ark til deres IT-værktøjsmappe, til
• brug af skolens scanner
• brug af skolens digitalkamera og
• simpel billedbehandling i Paint Shop Pro
• vedhæftning af filer i e-mails,
• afsending af e-mails i skolens mailprogram Microsoft Outlook Express.

På de mange ekskursioner får eleverne et kendskab til dyr og miljø og samspillet derimellem – både gennem egne oplevelser, løsning af stillede opgaver og informationssøgning, samt gennem undervisning fra lærere og naturvejledere.

Eleverne skal samarbejde i tomandsgrupper, bestemt af læreren. Eleverne skal både fungere sammen under de praktiske øvelser, men også senere i skriveprocessen, hvor der bliver lagt vægt på, at gruppemedlemmerne hjælper hinanden med de tekniske udfordringer og med skriveprocessen.

Der bliver i kommunikationen via e-mail lagt vægt på både alment vedtagne regler og praktiske regler opstillet af lærerne. Eleverne bliver bekendt med begrebet netikette og skal i deres egen kommunikation følge denne.
Hvorfor skal eleverne undervises i kommunikation og samarbejde?
I projektet er det nødvendigt, at eleverne får sendt deres tekster på en hurtig og nem måde til New Zealand, hvor den person, der opbygger hjemmesiden, befinder sig i projektperioden. E-mail er i denne forbindelse den ideelle kommunikationsform, da den er hurtig og der her er mulighed for både at sende tekst og billeder, der direkte kan kopieres ind i arbejdet med hjemmesiden... Køb adgang for at læse mere

Pædagogisk IT-kørekort (Modul C1)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.