Opgave om folkeskolens formålsparagraf

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 11
  • 3778
  • PDF
  • Hjørring Seminarium
  • 2005
  • 21-01-2006

Semesteropgave: Opgave om folkeskolens formålsparagraf

Semesteropgave i skolen i samfundet om skolen som institution og modernitet og folkeskolen.

Opgaven indeholder en undersøgelse af sammenhængen mellem samfundsudviklingen og folkeskolens formålsparagraf.

Indhold

1) Introduktion af emne samt problemformulering
2) Metode
3) Afklaring af de forskellige begreber sen-modernitet, 2.modernitet og
postmodernitet iflg. Giddens, Habermas og Ziehe
4) Beskrivelse af det danske samfunds udvikling fra 1970 og frem til i dag.
5) Komparativ læsning af de tre formålsparagraffer
6) Konklusion og perspektivering.
7) Litteraturliste

Uddrag

Introduktion og problemformulering
Det ældste vidnesbyrd om skole i dansk sammenhæng er Ansgars undervisning omkring ca. 830 af 12 drenge, der skulle oplæres til forkyndelse af det kristne budskab. Skolen er dermed i en lang periode ”datter af kirken”, og befinder sig i en traditionel, religiøs samfundsmæssig kontekst.

Skolen som institution udvikler sig herefter i det vi betegner som den moderne periode, nemlig perioden fra ca.1600 og indtil ca. 1960. Modernitetsbegrebet forbindes med udviklingen af kapitalisme/industrialisme, nationalstatens fremvækst, stigende urbanisering; rationalisering og specialisering. Siden 1960 har samfundet været præget af den 2. modernitet/ postmodernisme/ sen-modernisme.

Det jeg ønsker at undersøge er:
Hvordan afspejles samfundsudviklingen i Folkeskolens Formålsparagraf?

2) Metode:
For at afdække begrebet senmodernisme har jeg valgt at gå ud fra Giddens' teori om det moderne samfund, samt at skele til Habermas og Ziehe.
Dette vil jeg sammenstille med samfundsudviklingen i Danmark 1970 – 2005

Dernæst vil jeg forsøge at beskrive samfundsudviklingens afspejling i de tre formålsparagraffer (fra hhv. 1979 og 1993.)

Afslutningsvis vil jeg se kritisk på udviklingen i Formålsparagraffen samt på fremtidsperspektiver via den aktuelle debat.

3) Modernitet
Anthony Giddens
Giddens opererer med fire institutionelle dimensioner hvor han revurderer de klassiske modernitetsbeskrivelser, jf. Marx, Durkheim og Weber:... Køb adgang for at læse mere

Opgave om folkeskolens formålsparagraf

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.