Modernisme | Undervisningsforløb 9. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 4. - 10. klassetrin
 • Ingen givet
 • 6
 • 1268
 • PDF
 • 08-03-2013

Modernisme | Undervisningsforløb 9. kl.

Dette er et undervisningsforløb til 9. kl. om modernismen i 1960'erne.

Opgaven handler om modernismen i 1960'erne, om samfundet og især Klaus Rifbjergs "Den kroniske uskyld", hvor der er lavet forslag til opgaver til et undervisningsforløb i 9. kl. Endvidere indeholder opgaven en analyse af digtet "Livet i badeværelset" også af Klaus Rifbjerg, hvor eleverne selv skal lave et digt ud fra det.

Indhold

Indledning om modernisme og virkelighed 1960-70 1
Klaus Rifbjerg introduktion 1
Den kroniske uskyld 2
Livet i badeværelset 3
Klassisk analyse 3
Mål med undervisningen 5
Redegørelse for litteraturteoretisk tilgang og lærerfaglig analyse af teksterne 6
Begrund for valg af tekster 6
Litteratur: 7

Uddrag

Den kroniske uskyld
Eleverne skal læse hele bogen. Kapitel for kapitel gennemgås på klassen, og hvert kapitel gennemarbejdes med forskellige vinkler: – Personkarakteristik – tematik - meddigtning – sprog og stil – fortælleteknik – kendetegn ved forfatteren.

Opgaver:
Kapitel 1-5:
Hvilken betydning får det for Janus at han møder Tore? - lav personkarakteristik af Janus og Tore – beskriv forholdet mellem Janus og Tore - lav miljøkarakteristik og sæt teksten i forhold til perioden Modernisme, find sproglige virkemidler der er karakteristisk for modernismen/Klaus Rifbjerg.

---

Klassisk analyse
1. Titel? Livet i badeværelset
2. Forfatter? Klaus Rifbjerg f. 1931
3. Er digtet lyrisk (=Med følelser?) eller episk (=fortællende?)? lyrisk
4. Dramatisk? (= alvorlig handling?) dramatiske træk i sidste strofe
5. Hvornår er digtet skrevet? 1960
6. Hvordan er digtet udformet? ikke klassisk opbygning, forskellige strofelængder og verselængder, ingen enderim... Køb adgang for at læse mere

Modernisme | Undervisningsforløb 9. kl.

[5]
Bedømmelser
 • 17-05-2012
  Kun kort beskrivelse af modernisme. Alr for meget indhold om "den kroniske uskyld" som man nok skulle have læst for at få nået ud af opgaven.
 • 19-06-2011
  ikke meget om modernismen.. Men fin gennemgang af Klaus Rifbjerg
 • 07-11-2011
  fint, dog med mangler
 • 14-06-2010
  meget fin den er rigtig fin til at bruge til at eksamen