Bacheloropgave om moderne terrorisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 26
  • 8674
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 11-03-2006

Bacheloropgave om moderne terrorisme

Bacheloropgave i samfundsfag om moderne terrorisme.

1.1 Problemformulering:
Hvad er terrorisme, hvorfor er den opstået og hvordan kan den belyses vha. tolkningsparadigmer, IP-modellen og hvordan kan man undervise i terrorisme?

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 3
1.2 Metode 3
1.3 Opgavens systematik 3
2. Begrebet terrorisme 4
3. Former for Terrorisme 4
3.1 Den Religiøse Terrorisme 5
3.2 Den Moderne Terrorisme 6
4. Årsagerne til terrorisme 7
4.1 Globalisering og hadet til vesten 7
4.2 Fra bipolær til unipolær supermagt 9
5. Teorier og tolkningsparadigmer i international politik 9
5.1 Realisme 10
5.2 Samuel Huntington 10
5.3 Idealisme 11
5.4 Fukuyama 12
5.5 Marxisme 13
5.6 Michael Hardt & Antonio Negri 13
5.7 System/struktur 14
5.8 Vurdering af tolkningsparadigmerne og teoretikerne 15
6. Analyse af terrorisme vha. Heurlins Ip-model 17
7. Undervisning i terrorisme 18
7.1 Dannelse 19
7.2 Demokratiets rolle i samfundsfagsundervisningen 20
7.3 Faghæftets relevans 22
7.4 Metodik 22
8. Konklusion 23
25
9. Litteraturliste 25

Uddrag

1.3 Opgavens systematik
1) Indledning, problemformulering og opgavens systematik.
2) I dette afsnit definerer jeg begrebet terrorisme.
3) De forskellige former for terrorisme gennemgås i dette afsnit. Jeg har valgt kun at kigge på den religiøse og den moderne terrorisme, da de er af mest betydning for opgaven. De andre former er naturligvis også vigtige, men ikke relevante i denne sammenhæng
4) Her diskuterer jeg årsagerne til terrorisme, bl.a. globaliseringen og hadet til vesten, samt udviklingen fra bipolær til unipolær supermagt.
5) I dette afsnit laver jeg en redegørelse for de forskellige tolkningsparadigmer i international politik, inddrager teoretikerne Huntington, Fukuyama og Negri & Hardt og sætter både tolkningsparadigmerne samt teoretikerne i forhold til terrorisme. Endvidere giver jeg en vurdering af både tolkningsparadigmernes og teoretikernes anvendelighed i forhold til terrorisme.
6) Her gives der en analyse af terrorisme i forhold til international politik, hvor jeg analyserer den i Heurlins analysemodel (IP modellen)
7) Her giver jeg mit bud på, hvordan man kan undervise i terrorisme. Der bliver her diskuteret dannelsesidealer, demokratiets rolle i samfundsfagsundervisningen og didaktik.
8) I min konklusion vil jeg besvare min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om moderne terrorisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.