Modellering i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 5
  • 1931
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2008
  • 25-04-2009

Synopsis: Modellering i matematik

Problemformulering
Hvordan kan man inddrage modellering i matematikundervisningen, hvis formålet er at motivere eleverne på en ny måde og give dem indblik i, hvordan forskellige matematiske modeller og formler kan bruges til løsning af nogle af hverdagens problemer?
Til sidst i opgaven vil vi se på, hvorledes modellering og arbejdet med modeller er vigtig i folkeskolen i styrkelsen af elevernes demokratiske kompetence.

Indhold

Problemformulering
Emnebegrundelse
Definition af modellering
Definition af model
Motivation af elever – gennem modellering
Modellering som demokratisk kompetence
Konklusion
Undervisningsforløb
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi tror, at mange elever i folkeskolen i dag mener, at matematik blot er en række opgaver, som skal løses for at gøre læreren tilfreds. Det vil sige en række opgaver, som skal laves rigtigt.
Vi har spurgt én klasse, hvad matematik er for dem. De svarer, som forventet, at det blot er en masse opgaver, som skal regnes igennem.
Vi har erfaret, at mange elever ofte spørger ” hvad skal vi bruge dette til?” Problemet er derfor, at eleverne ofte ikke kan se, hvad de skal bruge de forskellige emner inden for matematikken til. De har altså tilsyneladende svært ved at kæde matematik-opgaver og emner sammen med deres hverdag.
At matematik og hverdagen skal kædes sammen, ser vi også i fælles mål hvor følgende citat er fra:
”Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende
matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold”1.
Eleverne kan måske sagtens benytte en bestemt metode til løsning af en opgave i det bogsystem, de er bekendt med, men ofte ikke på problemer i deres hverdag eller i andre situationer i skolen. F.eks. kan eleverne sagtens udregne stykker med addition, men så snart de skal bruge det i andre situationer, giver det ofte problemer og gør dem forvirrede over opgaven.
Vi håber, at kunne afhjælpe disse forståelsesvanskeligheder gennem arbejdet med modellering, hvor eleverne arbejder med mere hverdags relateret matematik. Eleverne skal altså have mulighed for gennem flere forskellige situationer at få en bedre forståelse af emnet, f.eks. addition, og dermed bruge det tillærte i andre sammenhænge, såsom deres hverdag.
Det er vores ønske, at eleverne gennem modellering får indsigt i, at de mange forskellige emner i matematikken kan kombineres, så de bliver en del af elevernes hverdag... Køb adgang for at læse mere

Modellering i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.