Mobning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 9
  • 1901
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2000
  • 22-04-2003

Semesteropgave: Mobning

Begrundelse for emne valg:
Vi mener, at mobningsproblematikken i folkeskolen er et meget vigtigt område at beskæftige sig med i læreruddannelsen.
Mange lærere vælger i dag p.g.a. uvidenhed og usikkerheden på området at lukke øjnene for mobning. Dette kan i høj grad få konsekvenser for mobbeofferet i det videre liv.
En af lærerens primære opgaver er at medvirke til, at eleverne får en god og positiv skoletid. Læreren må derfor have øje for om alle i klassen trives.
Mobning finder sted på alle skoler, i større eller mindre grad, og alle lærere vil møde fænomenet. Det er vigtigt, at vi tør åbne øjnene og imødegå konflikten og, at vi er bekendt med begrebet mobning.

Problemstilling:
Hvad er mobning - en definition og beskrivelse af fænomenet. På basis af en række forfatteres holdning til spørgsmålet, vil vi komme med vores egen definition.

Hvem bliver henholdsvis mobber og offer og hvorfor?
Årsagsforklaringer set fra forskellige synsvinkler.

Indhold

Begrundelse for emne valg Side 2
Problemstilling Side 2
Hvad er mobning? Side 3
Hvem mobber - hvorfor? Side 4
Abraham Maslov Side 4
Behov Side 4
Erik H. Erikson Side 5
Opdragelse Side 6
Skolemiljø Side 6
Samfundet Side 7
Hvem bliver ofre - hvorfor? Side 8
Anderledeshed Side 8
Behov Side 8
Opdragelsen Side 8
Samfundet Side 9
Konklusion Side 9
Litteraturliste Side 10

Uddrag

Erik H. Erikson
Den tysk - amerikanske psykolog opererer med at mennesket går igennem 8 stadier i livet. Hvert stadie indeholder en udviklingskrise som personen må løse. Hvert led i udviklingen bygger på den forgående, den måde de tidligere udviklingskriser bliver løst på har stor betydning for hvordan de næste kriser bliver løst.
Vi vil se på de fire første stadierne:
0-1½ år I den første fase er det tryghed som er vigtig. Lykkes det og give barnet tryghed har barnet grundlæggende tillid til sig selv og verden, og er klar til og slippe moderen af syne.
1½-3 år I den andre fase er det selvstændighed kontra skam/tillid som er konflikten, desuden kommer den første adskillelse fra moderen. Hvis barnet lykkes og komme igennem den andre fase på en positiv måde, skulle barnet få dannet et grundlag for en varig følelse af selvstændighed og stolthed ... Køb adgang for at læse mere

Mobning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.