Mikrobiologi i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 6
  • 1862
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 04-03-2005

Mikrobiologi i madkundskab

Dette er en afløsningsopgave i mikrobiologi i madkundskab med emnet ÆG.

Opgave 1: Hvilke mikroorganismer forekommer naturligt i forbindelse med æg? Patogene/
apatogene?

Opgave 2: Hvilke mikrobielle forandringer sker der i ægget. Beskriv og forklar forløbet.

Opgave 3: Hvordan hæmmes produktets mikrobielle fordærv under opbevaring, transport og
forarbejdning af produktet. Specielle forhold?

Opgave 4:
Giv eksempler på konserverede produkter indenfor den pågældende levnedsmiddelgruppe

Opgave 5
Anvendes der i forarbejdningen af levnedsmidlet mikroorganismer.
Hvilke anvendes evt. Og hvilken funktion har det?

Opgave 6: Hvilke sygdomsfremkaldende bakterier har specielt givet problemer i forbindelse med
det pågældende produkt? Beskriv eks. På registrerede tilfælde, hvor jeres levnedsmiddel har
forårsaget sygdomstilfælde og forklar hvad der har været årsag til problemerne.
Er der sket en ændring i udviklingen gennem årene? Hvis ja, giv evt. forklaring på udviklingen!

Opgave 7: Er der specielle hygiejnemæssige forholdsregler, der er vigtige at overholde i
forbindelse med anvendelsen af levnedsmidlet i husholdningen?

Uddrag

Opgave 1: Hvilke mikroorganismer forekommer naturligt i forbindelse med æg? Patogene/ apatogene?
Overfladen og indholdet ved et nylagt æg er under normale forhold sterile. Men umiddelbart efter lægning udsættes overfladen for mikroorganismer, fra staldmiljøet og fra fæces. Primært er disse mikroorganismer gramnegative stave fra Pseudomonas- og Alcaligenes slægter. De er apatogene. Deres store betydning beror på deres store udbredelse og deres evne til at fordærve levnedsmidler, ved at nedbryde fedt og protein. Derudover har de en evne til at vokse i køleskab. Blandt de sekundære mikroorganismer ved æg er arter af Klebsiella og Escherichia, der bliver kaldt ”Coliforme bakterier”, de afslører dårlig hygiejne og bliver brugt som indikatorbakterier. Escherichia er en patogen mikroorganisme. Der forekommer også Acinetobacter og skimmelsvampe i forbindelse med æg, fx Penicillum, Cladosporium og Mucor, hvis påvirkning er at fordærve levnedsmidlet... Køb adgang for at læse mere

Mikrobiologi i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.