Middelaldermuseum | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie, Håndværk og design
  • Godkendt
  • 6
  • 2929
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Middelaldermuseum | Undervisningsforløb

Beskrivelse af produktionen af et middelaldermuseum på tværs af fagene
Historie og Sløjd.

Indhold

Et tværfagligt forløb kaldet: ”Middelaldermuseum” 1
Indhold 1
Rammefaktorer 2
Mål 3
Arbejdsmåder 3
Dannelsesteori 4
Praksis i forhold til teori 4
Undervisningsdifferentiering 4
Elev- og lærerforudsætninger 5
Handlekompetence 5
Vurdering 5

Uddrag

Et tværfagligt forløb kaldet ”Middelaldermuseum”
Det tværfaglige forløb er et problemorienteret projektarbejde kombineret med værkstedsundervisning , der som udgangspunkt foregår i historie og sløjd. Eleverne vil i samarbejde med lærerne udforske og behandle et emne, som i historisk sammenhæng kan sættes i direkte forbindelse med eleverne selv. Den historiske indgangsvinkel er ”Danmark i middelalderen”, valgt udfra princippet fortidsfortolkning Û nutidsforståelse Û fremtidsforventninge r. Sløjd er overordnet gået med i projektet for ...

---

Vision / indhold
Forløbet hedder ”Middelaldermuseum”. Tanken er at eleverne skal skabe et ”museum” der konkret fortæller om en dansk by i år 1200 e.Kr.. Museet kommer rent fysisk til at bestå af tre rum. I det første rum, vi kommer ind, ser vi et Danmarkskort, der viser os de vigtigste byer i Danmark omkring 1200-tallet og fortæller os hvilken periode, vi befinder os i (evt. via en tidslinje). Vi ser ...

---

Mål
- At børnene forstår samfundsmæssige forhold som værende foranderlige og dermed sig selv (og andre mennesker) som værende subjekter i deres eget liv.
- At børnene får en historisk bevidsthed (før-nu-fremtid).
- At børnene skaber sig en forståelse af den kulturhistoriske proces.

---

Undervisningsdifferentiering
Eleverne arbejder i grupper som de selv vælger sig ind på. Med vejledning fra læreren vil de vælge sig ind på deres individuelle arbejdsopgaver (indenfor gruppen) og undervisningsdifferentieringen består i at læreren har for øje at arbejdsopgaverne bliver tilpasset, sådan at de udgør den rette... Køb adgang for at læse mere

Middelaldermuseum | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.