Metodik i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 1406
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2006
  • 17-04-2006

Synopsis: Metodik i historieundervisningen

Problemformulering
Hvilke metoder kan fremme elevernes læring gennem oplevelse og indlevelse?
Hvad er konsekvenserne af projektorienteret arbejde?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metoder 3
Projektorienteret arbejde 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Metoder
I praktikforløbet underviste vi 33 6. klasses elever i emnet ”Da bedstefar var dreng” og vi fastsatte tiden til 1950érne. Forløbet strakte sig over 32 timer på fire uger.
Under forløbet arbejdede vi med mange forskellige undervisningsmetoder, hvor de fleste af metoderne tog udgangspunkt i at eleverne skulle deltage aktivt. (se bilag 2)
For at give eleverne et visuelt billede af 1950érne startede vi med at se filmklip fra samtiden. Dette gav eleverne et indtryk af, hvordan man levede den gang, og det gav dem en baggrund for at arbejde med menneskers livsvilkår senere i forløbet.
Vi arbejdede med rollespil udfra billeder. Her skulle eleverne sætte sig ind i samtiden, både med samtale, sprog og kropssprog. For at eleverne kunne forstå situationen var det vigtigt at de kunne leve sig ind i tidens normer og forhold. Ved at bruge denne arbejdsform bliver fortiden visuel og via gruppesamtalerne bliver der lukket op for konkrete problemstillinger som eleverne er nød til at forholde sig til. Ved denne arbejdsform er samtalen på klassen efter rollespillene vigtig, da der bliver diskuteret, om fremvisningen af samtiden er korrekt.
Vi brugte reklameanalyse i undervisningen til at fremvise kvindens rolle i samtiden. Ved denne arbejdsform vil det være en fordel at eleverne har udviklet analysekompetencer fra danskundervisningen.
For at inddrage elevernes livsverden skulle de interviewe deres bedsteforældre om deres barndom. På computer skulle eleverne individuelt skrive en artikel udfra interviewet. Artiklerne viste at de fleste af eleverne tog fokus i emnerne skole og fritid, da det er noget eleverne kan forholde sig til. Ved at bruge bedsteforældrene blev 50érne en del af deres historiebevidsthed og det blev ikke bare en tid som virkede uvirkelig... Køb adgang for at læse mere

Metodik i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.