Menneskets fordøjelse og didaktiske overvejelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 16
  • 4073
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 27-09-2004

Eksamensopgave: Menneskets fordøjelse og didaktiske overvejelser

Eksamensopgave i biologi om menneskets fordøjelse.

Problemstilling:
- Der ønskes en gennemgang og beskrivelse af mennesket fordøjelse, samt optagelse af fødens bestanddele.

- Derudover en kort beskrivelse af harens fordøjelsesfysiologi.

- Sidst en beskrivelse af didaktiske overvejelser i forbindelse med at arbejde med fordøjelse i folkeskolen.

Indhold

-Indledning Side 2
-Metode Side 2
-Problemstilling Side 2
-Absorptive & postabsorptive faser i fordøjelsen Side 3
-Mundhulen Side 3
-Svælget/Spiserøret Side 4
-Mavesækken Side 4
-Tolvfingertarmen / Tyndtarmen Side 5
-Tyktarmen / Endetarmen Side 8
-Mave-tarmkanalens motorik Side 9
-Harens fordøjelse Side 9
-Afslutning Side 10
-Didaktiske overvejelser om at arbejde med fordøjelse
i folkeskolen Side 10
-Afrunding Side 13
-Litteraturliste Side 14
-Bilag Side 15-16

Uddrag

Indledning
Fordøjelsen er en proces der foregår hos alle mennesker og at tilegne sig viden og forståelse for denne proces, ser jeg som meget vigtig.
I den tid vi lever i, hvor der i tv, aviser, blade og i den offentlige debat er megen fokus på, hvad vi som mennesker indtager af føde, medicin og kosttilskud, og hvordan det påvirker os, enten i form af fejlernæring, sygdomme og fedme, ser jeg det som værende en nødvendighed at kende til sin krop og dennes forskellige funktioner, deriblandt fordøjelsen. Denne viden og forståelse er med til at kvalificere mennesker til at være bevidste om sit eget væsens muligheder og begrænsninger og samtidig give en forståelse for hvad der er en af mange grunde til, at vi kan kalde os mennesker, og det er netop derfor har jeg valgt dette emne som min selvstændige eksamensopgave.
Jeg mener at det er et optimalt emne at arbejde med i biologiundervisningen, da det er vedkommende og relevant for alle mennesker, og samtidig kan der arbejdes med det på mange forskellige niveauer. Det er et område der kan omfatte mange forskellige arbejdsmetoder og her kan der også skabes bredere viden gennem blandt andet tværfagligt arbejde.

Metode
I første del af opgaven gennemgår og beskriver jeg den fysiologiske og anatomiske del af menneskets fordøjelse og optagelse af fødens bestanddele. Derudover vil jeg kort beskrive harens fordøjelsesfysiologi.
I sidste del af denne opgave vil jeg beskrive de didaktiske overvejelser jeg har gjort, i forbindelse med at arbejde med fordøjelse som emne i folkeskolen . Først ser jeg på de nyeste lovbestemmelser og mål, og derefter vil jeg diskutere hvorfor eleverne skal arbejde med fordøjelsen, og sidst mine generelle mål med undervisningen.

---

Didaktiske overvejelser om at arbejde med fordøjelse i folkeskolen
I denne del af opgaven vil jeg, som nævnt i metode afsnittet, arbejde med hvilke faktorer jeg mener, er vigtige når man skal tilrettelægge et undervisningsforløb, som skaber en forståelse af menneskets fordøjelse og/eller de enkelte specifikke processer i mave-tarmkanalen.
Jeg beskriver mine overvejelser omkring hvad jeg ser som det vigtige ved dette emne, og til slut sammenfatter jeg disse overvejelser.

Hvorfor skal eleverne lære om fordøjelse?
Som lærer mener jeg at det er vigtigt, at formulere og gennemtænke dette spørgsmål.
Jeg mener at, viden og forståelse for fordøjelsens mange processer er med til at kvalificere mennesker til at være bevidste om sit eget væsens muligheder og begrænsninger og samtidig give en forståelse for hvad der er en af mange grunde til, at vi kan kalde os mennesker... Køb adgang for at læse mere

Menneskets fordøjelse og didaktiske overvejelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.