Skulptur i billedkunst | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 7
  • 2531
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2011
  • 09-07-2011

Undervisningsforløb: Skulptur i billedkunst | Synopsis

Synopsis i billedkunst om hvordan man kan bruge menneskekroppen som tema i arbejdet med skulptur i billedkunst.

Problemformulering
Den litterære skulpturs fortælling i samspil med den visuelle fremtræden optager mig meget. Jeg finder det spændende gennem undersøgelser at aflæse en fortællende skulpturs referencer til et ”indre” ikke visuelt udtrykt emne.
Jeg vil derfor gennem eget praktisk arbejde undersøge:
• Hvordan kan jeg udtrykke følelser/sindsstemning/holdning via menneskekroppens sprog i en skulptur? Hvordan kan jeg med forskellige materialer lade formen understøtte mit indhold?
• Hvordan bruges menneskekroppen som formidling af det indre i kunstens rumlige billeder? Hvorfor skal børn i 4. klasse arbejde med følelser og hvordan kan jeg tilrettelægge et undervisningsforløb, hvor der arbejdes med rumlige billeder?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Hvordan får jeg kroppen til at tale?
Skulpturens muligheder
Praktisk billedarbejde:
Didaktiske overvejelser:
Undervisningsforløb:
Evaluering:
Sammenfatning:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Mit lodtrukne emne og spørgsmål var som følgende:
 Skulptur: Hvordan kan jeg med udgangspunkt i menneskekroppen arbejde med rumlige billeder?
Det spændende ved skulpturen er, at den ikke lader sig aldrig fortolke ensidigt. Der må opleves og sanses og føres dialog med skulpturen under refleksioner over hvordan materialer, teknik og udtryk spiller sammen i formidling af et indhold.
Menneskekroppen er noget af det mest visuelt afbildede objekt i kunsten –fra klassisk mytologi til de moderne kropsbilleder. Leonardo da Vinci har udtalt: ”Du må fremstille skikkelser i en stilling, der kan vise, hvad de har i sinde.” Det inspirerer mig i mit praktiske arbejde, til at arbejde med kroppens sprog i skulpturen.

---

Indhold:
Elevernes skal ud fra overskriften: ”Dengang jeg var allermest…” udarbejde en skulptur, som med menneskekroppens kropssprog fortæller en
historie/udtrykker en sindstilstand.

Baggrund for forløbet:
Samtale med eleverne: Hvad er en skulptur? Give dem fokuspunkter i forhold til deres egen fremstilling af skulptur:... Køb adgang for at læse mere

Skulptur i billedkunst | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.