Vikinger og elevernes historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 5928
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 25-11-2005

Eksamensopgave: Vikinger og elevernes historiebevidsthed

Eksamensopgave i historie om mennesket bag vikingen.

Problemformulering
Hvilket billede har vikingerne sat sig i den danske historiebevidsthed og hvordan ser elevernes historiebevidsthed ud omkring vikingerne og hvorledes kan den udvikles?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Metode:
Fascinationen af vikingetiden:
Skolens rammer:
Hvem er vikingen? Hvem er vi?:
1600-tallets viking:
Vikingen som en antik helt
Nutidens vikingehelte:
Samfundets og folkeskolens identitetsdannelse:
Billedet af vikingen:
Historiebevidsthed:
Praktikerfaring med vikingetiden:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Metode:
Med en hermeneutisk tilgang søges en nærmere besvarelse af problemstillingen. Dette gøres ved en undersøgelse af hvilke grundlag der ligger bag fascinationen af vikingerne. Derefter gives et belæg for vikingernes placering i undervisningen, igennem fælles mål og ved hjælp af Jan Tønnes Hansen samt Marianne Poulsen.
For at skabe en kontinuitet i opgaven rettes fokus derefter på ”hvem er vikingen? Hvem er vi?” Heri tilstræbes en undersøgelse af vikingens billede, hermed menes billede i et tvetydigt perspektiv. Forstået ved, hvilke billede vi har i sindet, og ved de billeder som er gengivet igennem historien. En undersøgelse, der bærer præg af fokus på diverse gengivelser af vikingen, vil da følge. Igennem analyse og fortolkning gives en vurdering af vikingens udseende og dens udvikling frem til nutiden. Herefter gives en fremstilling af vikingen i dag, og dens relation til den enkelte elev, men fokus på identitetsrelationen.
Med mål om bevarelse af problemstilling tages der fokus på historiebevidstheden som begreb. Der tages udgangspunkt i diverse modeller og ved hjælp af Vagn Oluf Nielsen belyses begrebet nærmere således der skabes en kontinuitet til vores didaktiske overvejelser.
Derefter vil didaktiske overvejelser præge opgaven i form af mulighederne ved anvendelse af det historiske billede i undervisningen. Dertil opstilles en række krav for billedets anvendelse.
Udover gives der belæg for dets placering i undervisningen med argumentation fra Thyge Jensen samt Steen Larsen.
Derefter, hvilke muligheder der foreligger i en undervisning, hvor brug af det historiske billede er tilfældet. Dette gøres bl.a. med fokus på den æstetiske, etiske og historiske dimension.
For at kombinere teori med praksis inddrages erfaringer fra praktikken, hvor udgangspunktet lå i materialet: Alle tiders Vikingetid.
Afslutningsvis opsummeres opgaven i konklusionen, således der kan gives et fyldestgørende vurdering af problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Vikinger og elevernes historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.