Menneskesyn og etik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 16
  • 7113
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2001
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Menneskesyn og etik

Eksamensopgave i kristendomskundskab i emnet menneskesyn og etik om dannelse og identitet.

Vi befinder os i den vanskelige situation, at redegørelsen for de mangfoldige syn på mennesket og dets eksistens, som de kommer til udtryk i de forskellige religioner og hos diverse tænkere, er en bevægelse i et spindelvæv, som spindes ud i stadig flere tråde. Vi vil derfor koncentrere vores arbejde om relevante grundidéer i relation til vores emneformulering: Menneskesyn og etik.

Problemformulering

Hvordan kan vi som lærere i faget kristendom konstituere et dannelsesgrundlag med henblik på at bestyrke eleven i sit valg af identitet?

Indhold

Forord 2
Jødedom 3
Jesus 4
Paulus 6
Martin Luther 7
Islam 8
Søren Kierkegaard 9
K. E. Løgstrup 11
Kristendom, menneske og dannelse 13
Sammenfatning 15
Litteraturliste 16

Uddrag

I forsøget på at komme under vejr med disse grundidéer, vil vi tilnærme os dem igennem centrale antropologiske begreber som sjæl, legeme, kød, ånd, samvittighed, fornuft, skyld, synd og død, som de fremtræder hovedsageligt i mellemmenneskelige relationer og i menneskets forhold til Gud.

Vi har valgt at strukturere vores opgave ud fra et kronologisk princip med det formål at synliggøre fremkomsten af nye idéer som følge af en hermeneutisk cirkel, om end Islam afviger fra dette udgangspunkt.

Når vi har valgt ovenstående emne- og problemformulering, skal det i en pædagogisk sammenhæng ses som et udtryk for at komme på sporet af den religiøse dimension eller med Paul Tillichs begreb The ultimate concern.

Hvorfor dette pædagogiske ærinde kunne man spørge?
I senmoderniteten som en dynamisk, fragmentarisk og kompleks tidsepoke, er identitet et kontinuerligt valg og en livslang proces, hvorfor spørgsmål om eksistens fortløbende presser sig på.
Dette medfører, at lærerens opgave ikke blot er af uddannende karakter, men i ligeså høj grad dannende.
I forlængelse heraf rejser sig et andet spørgsmål: Hvilket pædagogisk filosofisk fundament må vi som lærere hvile vores undervisningspraksis på? Dette spørgsmål vil søges besvaret som et signalement af en tidssvarende pædagogik og didaktik i faget kristendom. I den forbindelse vil vores opgave rumme den indre sammenhæng, at vi efter en redegørelse for opgavens faglige dimension, vil skitsere en række af de betingelser, som er indlejret i det senmoderne samfund, hvorefter vi vil gøre dem til genstand for pædagogisk og didaktisk refleksion i relation til faget.

Dette begrunder vi med, at behandlingen af opgavens faglige del har til formål at styrke vores faglige udgangspunkt på netop dette område, således at opmærksomheden i højere grad kan rettes imod det pædagogiske anliggende - konstitueringen af et frugtbart læringsrum... Køb adgang for at læse mere

Menneskesyn og etik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.