Menneskesyn og frihed hos Luther, Kant og Rousseau

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Menneskesyn og frihed hos Luther, Kant og Rousseau

2. Studieprodukt om Martin Luther, Immanuel Kant og Jean-Jacques Rousseau.

Opgavens titel er: Frihed i fortid og nutid

Vi har med udgangspunkt i Luther, Kant og Rousseau valgt at fokusere på menneskes frihed. Vi vil først karakterisere hvad der ligger til grund for de enkelte tænkeres menneskesyn. Derefter vil vi besvare spørgsmålet om mennesket er frit, i forhold til deres menneskesyn, og i kontekst til den samtid de er fra. Vi har valgt at perspektivere til menneskerettighederne.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der er ikke direkte kildehenvisninger i opgaven.

Indhold

Indledning
Martin Luther
Immanuel Kant
Jean-Jacques Rousseau
Hvordan er mennesket frit i deres samtid?
Menneskerettighederne
Litteratur

Uddrag

Martin Luther
Luther var tysk teolog fra 1500 tallet, i 1505 forlod han studiet for at blive munk. I Luthers første tid som munk mente han at mennesket selv skulle gøre sig fortjent til at blive frelst, det syn han havde på frelsen, havde stor betydning for hans måde at leve på. Hvor hans liv bar præg af at han ønskede at leve i overensstemmelse med kirkens retningslinjer. Sener får Luther en anden forståelse af kristendommen, Luthers syn på frelsen i kristendommen ændret sig, og får den forståelse af kristendommen, at menneskets tro på gud er vejen til frelse, ikke gennem religiøse gerninger. "Gud har ikke noget at bruge dine gode gerninger til, det har din fattige næste derimod."... Køb adgang for at læse mere

Menneskesyn og frihed hos Luther, Kant og Rousseau

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.