Menneskerettigheder i 8. klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 26
  • 9464
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2000
  • 26-01-2012

Menneskerettigheder i 8. klasse | Undervisningsforløb

Opgave i historie med undervisningsforløb om menneskerettigheder.

Problemformulering
Handler om hvordan arbejder man med menneskerettigheder i 8 timers historie i en 8.klasse?

Forfatterens kommentar

Jeg har brugt Hiim og Hippe som model.

Indhold

Indledning 3
Rammefaktorer 4
Før-praktik 4
I praktik 5
Efter praktik 5
Læringsforudsætninger 5
Før praktik 5
I praktik 6
Efter praktik 6
Indhold 7
Før praktik 7
I praktik 8
Efter praktik 8
Mål 9
Før praktik 9
I praktik 10
Efter praktik 11
Læreprocessen 11
Før praktik 11
I praktik 12
Efter praktik 13
Vurdering 14
Før praktik 14
I praktik 14
Efter praktik 15
Fokuspunktet: civil courage 15
Litteraturliste 19
Bilag 1 : grovskitse af den planlagte praktik. 21
Uge 44 21
Uge 45 21
Uge 46 21
Uge 47 22
Bilag 2 : den gennemførte praktik 22
Første time 8c 22
Sidste time 8c 23
Læserbrev1 25
Læserbrev2 26
Spørgsmål til gruppearbejde uge 4 27

Uddrag

Indledning
Denne opgave er skrevet på baggrund af min 4.års praktikundervisning på X Centralskole efteråret 2000. Jeg havde to 8. klasser i historie 2 timer om ugen, dvs. 8 timer i alt pr klasse. Jeg valgte samme emne og undervisningsforløb, Menneskerettighederne, før & nu.

Jeg har valgt at bygge almendidaktikopgaven op efter Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel, da denne model repræsenterer et bredt didaktikbegreb, der giver god mulighed for at analysere alle de faktorer der spiller ind før, under og efter det gennemførte undervisningsforløb.

Det var centralt for mig i praktikken at få belyst og søge svar på følgende: Kan det lade sig gøre at arbejde med menneskrettigheder både historisk og aktuelt i løbet af 8 timer i en 8. klasse, uden at undervisningen ville blive ”forhastet” og ”flagrende”? Hvilken betydning for forløbet vil det have, når nogle af drengene åbenlyst er imod idéen i menneskerettighederne? Kan jeg undgå selv falde i ”faldgrubben” mht. at blive ophidset eller fordømmende, hvis en konfrontation skulle opstå? Dette diskuterer jeg i mit fokuspunkt, der har udgangspunkt i en bestemt episode i en time.

Under forløbet lagde jeg særligt vægt på racisme, da der ifølge medierne er et stigende fremmedhad i samfundet. Grupper af mennesker bliver marginaliseret på grund af deres kultur, tro og hudfarve og dette sker på trods af at eleverne/vi har uanede muligheder for at få reelle oplysninger om disse grupper. Men det ser ud som om, at det er sensationspressen der styrer dagordenen og holdningsdannelsen hos eleverne og hos befolkningen generelt.

Folkeskolelovens §1 stk 3 siger at ”…eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer”…”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Desuden siger §1 stk 2 at eleverne skal kunne opnå baggrund for at kunne tage stilling og handle .

”Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte, såvel som historieskabende.”

Jeg har valgt mit fokuspunkt ud fra overskriften Civil Courage i forlængelse af hele problematikken mht. lærerautoriteten og den autoritære lærer.

---

Rammefaktorer
Før-praktik

Folkeskoleloven og faghæftet for historie er de egentlige rammefaktorer, som vi har pligt til at følge.

De to klasser var på hhv. 19 og 16 elever.

Eleverne havde ikke haft om emnet før.

Der var ikke særligt gode lokalefaciliteter for gruppearbejde rundt på skolen, så jeg ville holde det inden for klassens fire vægge.

Jeg havde 8 timer til at gennemføre det samlede undervisningsforløb. Jeg ville gerne komme ind på menneskerettighedsspørgsmål og skabe nogle hede holdningsdiskussioner, samtidig med at jeg ville komme ind på det historiske aspekt. Emnet var stort og tiden knap, men jeg ville ikke haste mig igennem eventuelle diskussioner. Derfor lavede jeg kun en løs planlægning (se bilag 1) bestående af ”ankerpunkter” –punkter jeg ville komme ind på kronologisk, da jeg umuligt ville kunne forudsige... Køb adgang for at læse mere

Menneskerettigheder i 8. klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.