Kant, Nietzsche, Klafki og Habermas | Dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 19
  • 6857
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 1999
  • 07-11-2000

Eksamensopgave: Kant, Nietzsche, Klafki og Habermas | Dannelse

Eksamensopgave i faget pædagogik om dannelse.

Kort beskrivelse af dannelsens udviklingshistorie, fra Kant over til Nietzsche til W. Klafki og J. Habermas.

Ovenstående personers dannelsessyn anvendes herefter til en analyse af folkeskolens formålsparagraf - i forhold til folkeskolens dannelsesstrategi.

Den grundlæggende problemstilling: Dannes der i folkeskolen i overensstemmelse med de dannelsesstrategier der lægges op til i formålsparagraffen?

Indhold

Problemformulering 2
Hvad dannelse er 3
Hvad skal eleverne dannes til 7
Hvordan skal eleverne dannes 7
Hvorfor skal eleverne dannes således 9
Dannelses problemer 9
Perspektivering 14
Konklusion 16
Litteratur 18
Bilag 19

Uddrag

Problemformulering

Jeg har valgt at arbejde med begrebet dannelse. Det har jeg fordi pædagogikken er den videnskab der fastholder dannelsesperspektivet, altså perspektivet på hvilke mennesker der kommer ud af en pædagogiske aktivitet. Derfor er jeg overbevist om at det er vigtigt som kommende lærer, at man foretager sig nogle overvejelser om dannelse.

Disse overvejelser finder jeg specielt vigtige i en tid, hvor folkeskolen er under pres med påstande som, ”eleverne kan ikke læse, de kan ikke stave og den højt besungne sociale kompetence, der i lang tid har stået centralt i den dansk måde at lave folkeskole på, er det også så som så med”.
Det kan godt være at de danske folkeskole elever ikke tilegner sig kulturteknikkerne så hurtigt som andre landes elever. Det er efter min overbevisning en kritik man som lærer må tage alvorligt. Men det må ikke få lærerkollegiet til ensidigt at fokusere på resultatformidling. For lades dannelsesperspektivet ude af syne, er det et spørgsmål om vi får hele mennesker ud af vores pædagogiske aktiviteter?

De problemstillinger jeg vil arbejde med, er at jeg vil undersøge dannelsestanken historisk og teoretisk. Det vil jeg, da jeg er af den overbevisning, at kendskabet til den teoretiske baggrund og den historiske udvikling, er af afgørende betydning for forståelsen af dannelsestanken.
Denne forståelse vil jeg anvende til, at undersøge indholdet af folkeskolens dannelsesideal, herunder til hvad, hvordan og hvorfor der skal dannes i folkeskolen, samt en undersøgelse af om folkeskolen lever op til sit dannelsesideal... Køb adgang for at læse mere

Kant, Nietzsche, Klafki og Habermas | Dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.