Undervisningsforløb om syrer og base

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 22
  • 4153
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2000
  • 17-11-2001

Memorandum: Undervisningsforløb om syrer og base

Et memorandum i fysik/kemi om syrer og base, til en 8. klasse.

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal tilegne sig en grundlæggende viden om syrer og baser.

Hermed mener vi, at de skal få kendskab til, hvad syrer og baser er, hvordan man er kommet frem til en definition for begreberne samt syrer og basers kemiske egenskaber (herunder pH-begrebet).

Ved at tage udgangspunkt i de syrer og baser, der findes i hjemmet, ønsker vi at “afmystificere” begreberne.

Indhold

Formål 2
Begrundelse For Valg Af Tema 2
Situation 4
Sikkerhed 4
Undervisningsforløb 5
1. Modul: Kortlægning Af Elevernes Viden 5
2. Modul: Introduktion Til Syre/base-definition Samt Fremstilling Af
Egen Indikator 7
3. Modul: Bestemmelse Af Surhedsgrad Af Stoffer Fra Hjemmet 8
4. Modul: Ph-skala Og Introduktion Til Neutralisation 9
5. Modul: Neutralisation 10
6. Modul: Ioner 12
7. Og 8. Modul: Selvvalgt Arbejde Med Syrer Og Baser 12
9. Modul: Fremlæggelse 14
10. Modul: Evaluering 14
Litteraturliste 16

Uddrag

Udover de fysisk faglige formål lægges der i forløbet også vægt på, at elevernes samarbejdsevne skal styrkes, og at de skal have færdighed i at bearbejde informationer og egne forsøgsresultater samt formidle dette til andre.

Begrundelse For Valg Af Tema:
Vi har valgt temaet “Syrer og baser i hjemmet”, fordi vi mener, at et sådan forløb kan give eleverne indsigt i, at syrer og baser ikke kun er “noget farligt ætsende stads", som man har i kemilokalet. Vi mener, at det er vigtigt for elevernes forståelse af omverdenen (jf. Fysik/kemi-faghæftets formål, Stk.1), at de oplever, at mange stoffer i deres hverdag er syrer eller baser (fx fødevarer, rengøringsartikler og hygiejneprodukter).
Derfor skal eleverne lære om det kemiske surhedsbegreb og syrer og basers kemiske kendetegn/egenskaber.

For os er det væsentligt, at eleverne i undervisningen oplever glæde ved at lære noget, som gør dem i stand til at se på verden med ny indsigt (jf. kulturargument i afsnittet “Hvorfor lære fysik/kemi i folkeskolen?”). Ved at tage udgangspunkt i elevernes hverdagsviden om syrer og baser, og herefter give dem en kemisk beskrivelse af begreberne, mener vi, at det kan åbne for en undren, der vil få eleverne til at undersøge, hvordan "tingene hænger sammen"... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om syrer og base

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.