Mekanik i 9-10. klasse i fysik/kemi | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 1980
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2011
  • 06-05-2012

Mekanik i 9-10. klasse i fysik/kemi | Undervisningsforløb

Undervisningsforløb i fysik/kemi i 9.klasse. Her skal eleverne erfare hvordan alt bevægelse kan beskrives ved hjælp af fysikkens begreber.De skal kunne forstå og anvende begreberne, hastighed, acceleration og kraft. Og de skal kunne sætte dem i forhold til hinanden. Altså skal de kunne forstå og bruge Newtons 2. lov.

Indhold

Indledning
Mål
Didaktik
Undervisningsformer
Evaluering
Undervisningsplan
Litteraturliste
Timer-øvelse

Uddrag

Indledning:
Dette er et memorandum, der beskriver et undervisningsforløb beregnet til folkeskolens 9. -10. klassetrin i fysik/kemi undervisningen. Forløbet strækker sig over 6 uger á hver 2 lektioner, altså et samlet forløb på 12 lektioner. Undervisningen tager udgangspunkt i mekanikkens verden og vi vil prøve at drage paralleller til elevernes hverdagsforestillinger.

Mål:
Vores primære mål med undervisningen er at give eleverne en forståelse for, at al bevægelse kan beskrives vha. fysikkens begreber, samt viden om kræfter, og hvordan kræfter påvirker hinanden. De skal kende, forstå og anvende begreberne hastighed, acceleration, og kraft, og de skal kunne sætte dem i forhold til hinanden. Altså skal de forstå newtons 2. lov.

De skal også arbejde med de forskellige energiformer samt sammenhænge og beregninger af energimængden i et legeme. Sekundært er det vores mål at introducere eleverne til abstrakt tænkning. Da eksperimenterne ofte forenkles, da vi ikke altid kan bringe virkeligheden ind i klasselokalet. er vi er nød til at tage forbehold/erkende begrænsninger, og dermed bliver elevernes evne til at tænke abstrakt udfordret.

Som det står i formålsparagraffen for fysik/kemi skal undervisningen ” give eleverne fortrolighed med
naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder, indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.”

Nogle af slutmålene efter 9. klasse, er at eleverne skal:

• benytte fysiske og kemiske begreber samt enkle modeller til, at beskrive og forklare fænomener og hændelser... Køb adgang for at læse mere

Mekanik i 9-10. klasse i fysik/kemi | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.