Piaget og Vygotsky om udviklingsvilkår

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 21
  • 7192
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 29-12-2007

Eksamensopgave: Piaget og Vygotsky om udviklingsvilkår

Eksamensopgave i psykologi om Piaget og Vygotskij.

Problemformulering
Hvilken strategi skal læreren anlægge for bedst mulige udviklingsvilkår for læring i de første skoleår?

Indhold

Kapitel 1 – Indledning
1.1 Problemfelt 2
1.2 Problemformulering 3
1.3 Nuancering 3
1.4 Metode 3
1.5 Begrundelser for materialevalg 4
Kapitel 2 – Legens væsen og dets vigtighed for barnets udvikling
2.1 Barnets leg 6
2.1.1 Vygotskij om leg og udvikling 6
2.1.2 Piaget om leg og udvikling 7
2.2 Diskussion over Piaget og Vygotskijs teorier 8
2.3 Hvilken betydning har dette for lærerens praksis? 9
Kapitel 3 – Sprogets betydning for barnets udvikling til lærende individ
3.1 Hvad kommer først, sprog eller tænkning? 11
3.2 Vygotskij om sprog og tænkning 11
3.3 Piaget om tænkning og sprog 13
3.3.1 Det sansemotoriske stadie 13
3.3.2 Det præ-operationelle stadie 14
3.3.3 Det konkret -operationelle stadie 14
3.3.4 Det formelt-operationelle stadie 14
3.4 Diskussion over Piaget og Vygotskijs teorier 14
3.5 Hvilken betydning har dette for lærerens praksis? 16
Kapitel 4 – Afsluttende diskussion om lærerens strategier
4.1 Hvorfor og hvordan? 18
Litteraturliste 20

Uddrag

1.4 Metode
Teorier er nødvendige for at studere individets udvikling. En af grundene hertil er, at de forenkler virkeligheden, som så bliver både mere forståelig og derigennem håndterlig. Groft sagt kan individets udvikling deles op i tre grundelementer, den fysiske, den kognitive/perceptuelle og den socio- emotionelle udvikling3, hvor den fysiske er selve væksten, den kognitive/perceptuelle handler om alt vi bruger til at fortolke verden og vores plads i den, som fx viden vi henter fra hukommelsen såsom iagttagelse, fantasi, drømme vurderinger, tolkninger, begreber, indlæring, tænkning og problemløsning. Og den socio- emotionelle udvikling er personlighedsudviklingen, socialiseringen og identitetsudviklingen, som fx måden vi lærer arbejdsroller på, og lærer, hvad der accepteres i forskellige sociale sammenhænge. Da disse tre områder i det fysiske liv ikke kan adskilles, er det vigtigt, at de personer som arbejder indenfor sociale områder, som fx lærerne, har et gennemgående kendskab til ikke blot individets bio- og fysiologi, men også et indblik i, hvordan sproglige færdigheder opbygges, og hvordan individets intellektuelle formåen og temperament i dets sociale relationer er. Denne viden er nødvendig både for at kunne analysere optræden, men også for at kunne sætte ind med den rette støtte på det rette tidspunkt.

---

Kapitel 2 – Legens væsen og dets vigtighed for elevens læring
2.1 Barnets leg
Børn leger ikke ”bare for sjov”. Der er en skjult dagsorden gemt i denne aktivitet, en dagsorden der går ud på at opfylde individets tilværelsesprojekt4. Vi som mennesker har mange forskellige projekter vi søger at opfylde; men vi kan tage fire projekter5 ud, som i særlig grad har relevans for barnets udvikling, nemlig det at kunne, at opleve, at nyde og at erkende.
At kunne drejer sig om at blive god til noget, som fx at kunne anvende en computer, eller at kunne læse. Det må naturligvis gerne være sjovt at erhverve sig den efterstræbte kompetence, men det er ikke fordi det er sjovt, at der arbejdes hen imod projektets opfyldelse... Køb adgang for at læse mere

Piaget og Vygotsky om udviklingsvilkår

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.