Mekanik, bevægelse og acceleration i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 2359
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 06-09-2006

Eksamensopgave: Mekanik, bevægelse og acceleration i fysik/kemi

Eksamensopgave i fysik/kemi om mekanik i fysik.

Problemformulering
Hvordan kan vi give børnene en forståelse for, hvad mekanik er?
Herunder en forståelse for, hvad bevægelse og acceleration er?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Bevægelse kan være jævn og ujævn
Gennemsnitsfart og Øjeblikkelig fart.
Middelhastighed.
Hastighed til et bestemt tidspunkt.
Den jævne cirkelbevægelse
Didaktik
Se bilag 1
Bilag 2
Måling af bevægelse
Bilag 3
Forsøg

Uddrag

Indledning
Vi mener at før man begynder at undervise i mekanik, er det nødvendigt først at forstå begrebet og forstå hvilke elementer mekanik bestå af.
Mekanik er læren om legemers bevægelse og de kræfter, legemerne påvirker hinanden med. Det er studiet af relationen mellem kraft, masse og bevægelse. Mekanik kan man opdele i kinematik der betyder bevægelseslære, som er en matematisk beskrivelse af forskellige bevægelse, (vi vil her holde os til beskrivelsen af en partikel i retliniet bevægelse; ved ordet partikel forstås et så lille legeme, et dets placering kan angives ved et punkt.), og dynamik, der er læren om kræft på legemer i bevægelse.
Når man taler om bevægelse, må det altid fremgå klart, hvad bevægelse måles i forhold til. Et system, i forhold til hvilket man betragter bevægelsen, kaldes henførelsessystem eller et referencesystem. Og for at diskutere bevægelse gøres det ved hjælp af begreberne position, tid, hastighed og acceleration.

Hvis bevægelsen er retlinjet (dvs. foregår langs en ret linje i det valgte henførelsessystem), kan man nøjes med at indlægge en enkelt koordinatakse parallelt med bevægelsens retning. Til ethvert tidspunkt t svarer der en bestemt stedkoordinat s på koordinataksen.

Vi undersøger begrebet tid, og dens mål. Vi måler tid i år, måneder, uger, døgn, timer, minutter og sekunder. Måleenhederne for tid bygger ikke på tital-systemet, men på ældgamle tal-traditioner.

I dagligdagen skelner man ikke mellem begreberne hastighed og fart, men det gør man i fysikkens verden. Fart er den numeriske værdi af hastighed.
Et legemes fart fortæller noget om, hvor hurtigt et legeme bevæger sig, f.eks. 90 Km/t, 20 m/s… Et legemes hastighed fortælles noget mere, det fortæller noget om hvor stor farten er, og hvilken retning bevægelsen går i... Køb adgang for at læse mere

Mekanik, bevægelse og acceleration i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.