Medierne som en afgørende politisk aktør

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • 7
  • 1567
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 13-03-2005

Synopsis: Medierne som en afgørende politisk aktør

Indledning
Vi ønsker at beskæftige os med medier og politik. Uddybende vil det være sig, medierne og det politiske livs gensidige afhængighed og påvirkning af hinanden. Derudover vil vi undersøge hvordan, og i hvilken grad nyhedsinstitutionen har indflydelse på den befolkningsmæssige dagsorden og meningsdannelse.
Vi vil gennem analyse og diskussion svare på ovenstående problemstillinger, i lyset af forskellige teoretikere.
Grunden til emnevalget er, at vi mener at medierne i dag har en ændret rolle på den politiske arena end tidligere. Vi finder det relevant, hvorvidt samfundet er styret af medierne samt, hvorvidt tesen omkring ”mediet som den fjerde statsmagt” er aktuel.
På denne baggrund har vi valgt nedenstående problemformulering:

Hvorvidt kan man tale om medierne som en afgørende politisk aktør, i forhold til såvel den politiske som den befolkningsmæssige dagsorden?

Medierne som en afgørende politisk aktør

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.