Undervisningsforløb om medier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 5
  • 730
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 08-10-2002

7.-10. klasse, Semesteropgave: Undervisningsforløb om medier

Et undervisningsforløb i samfundsfag, hvor eleverne i 9. klasse efter forløbet kan skelne mellem forskellige medier og deres hensigter og formål.

Indhold

Indledning 2
Didaktiske overvejelser 2
2.1 Læringsforudsætninger 2
2.2 Rammefaktorer 2
2.3 Mål 2
2.3.1 Delmål 3
2.4 Indhold 3
2.5 Læreprocessen 3
2.6 Evaluering 3
3 Undervisningsforløb 3
3.1 Uge 1 3
3.1.1 Lektion 1 og 2 (lærerstyret) 3
3.1.2 Lektion 3 (gruppearbejde.) 4
3.1.3 Lektion 4 og 5 (lærerstyret) 4
3.2 Uge 2 4
3.2.1 Lektion 1- 5 (gruppearbejde.) 4
3.3 Uge 3 5
3.3.1 Lektion 1-3 (elev/lærer) 5
3.3.2 Lektion 4 og 5 (lærerstyret) 5
4 Afslutning 5

Uddrag

1 Indledning.
I et ca. 3 ugers forløb med medierne som emne, vil vi her beskrive et undervisningsforløb af ca. 15 lektioners varighed.
Med mediernes stigende betydning for samfundets udvikling, er det relevant at se på hvad der er under overfladen, på det, som i stigende grad optager vores fritid.
Gennem informationsteknologi (Internet) og andre kilder, indsamles empiri som anvendes i en fremlægning via PowerPoint. Der vil blive lagt vægt på eleverne som aktivt medvirkende i en kritisk problemorienteret undervisning, som gerne skulle give eleverne mulighed for bedre at kunne analysere, fortolke og vurdere medierne... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om medier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.