Mediernes magt | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 5
  • 1332
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 15-08-2002

Mediernes magt | Synopsis

Synopsis til eksamen i samfundsfag om mediernes mag i Danmark

Vi antager i denne synopsis følgende hypotese:
“Mediernes magt skaber et skævt demokrati, da det ikke er de folkevalgte politikere eller
borgerne, men medierne der sætter den politiske dagsorden”

Indhold

Indledning
Metodiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Medierne har et historisk fundament for at være samfundets informationskanal. Helt tilbage fra Gutenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten til i dag, hvor internettet præger billedet, har medierne fungeret som bindeleddet mellem det “suveræne” folk og beslutningstagerne. Medierne og samfundet har udviklet sig dialektisk, og fremstår i dag som to uadskillelige størrelser.
I dag er der en tendens til, at det politiske liv foregår i og gennem medierne. Antallet af medlemmer i partier er stærkt faldende, på trods af, at især tv-mediets dækning af det politiske liv, synes at være seernes foretrukne program1. På en hverdag sendes der på DR1 og TV2 tilsammen 15 nyhedsprogrammer, hvilket vi ser som et udtryk for, at nyheder optager og fylder i folks hverdag. Velvidende at nyheder ikke kun behandler politik, mener vi, at denne interesse for nyheder, er et udtryk for samfundsmæssig interesse.
Vi mener at det i demokratiets øjemed er nødvendigt at gøre rede for og klarlægge, hvilken magt tv-mediet har i forhold til at fastsætte den politiske dagsorden. Det er en afgørende... Køb adgang for at læse mere

Mediernes magt | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.