Medierens magt synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 5
  • 1332
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 15-08-2002

Medierens magt synopsis

Synopsis til eksamen i samfundsfag om mediernes mag i Danmark

Vi antager i denne synopsis følgende hypotese:
“Mediernes magt skaber et skævt demokrati, da det ikke er de folkevalgte politikere eller
borgerne, men medierne der sætter den politiske dagsorden”

Indhold

Indledning
Metodiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Vi tager udgangspunkt i den parlametariske styringskæde, da denne er grundlaget for det
danske styre og udtrykker idealet af demokratiet. Da den parlamentariske styringskæde ikke
længere er et billed af de reelle forhold, vil vi udvikle en model, der tager højde for den
placering, som medierne i dag har fået. Denne udvikling vil ske med hjælp fra Habermas’
teori om den borgerlige offentlighed. Vi har valgt Habermas fordi hans teori anskueliggører
kommunikationen i den parlamentariske styringskæde. Teorien er udviklet på baggrund af
historiske undersøgelser af forholdet i England og Frankrig fra feudaltiden frem til det
moderne industrialiserede efterkrigssamfund. Habermas mener selv, at teorien kan overføres
til være almen gyldig, da den europæiske historie har udviklet sig efter fælles træk... Køb adgang for at læse mere

Medierens magt synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.