Medier og undervisning | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 10
  • 2579
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2012
  • 29-05-2012

Lærerfaglig analyse: Medier og undervisning | Synopsis

En synopsis til dansk mundtlig eksamen sluttrin.

En opgave der inddrager overvejelser omkring mediedannelse og mediedidaktik til brug for tilrettelæggelse af undervisning.

Samtidig indeholder den en lærerfaglig analyse af dokumentaren Generation Reality med efterfølgende didaktisering. Undervisning er planlagt ud fra fælles mål med og med Tuftes zigzag model dog med en genre ramme.

Sammenfatningen indeholder også overvejelser omkring skolernes køb af Ipads og andet teknisk udstyr.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer tilrettelægge undervisning i en 9 kl. med udgangspunkt i dokumentaren Generation Reality, som fremmer elevernes analytiske evner af medier, og som kan have betydning for elevernes mediedannelse?

Underviserens kommentar

En del af mundtlig eksamen derfor ingen separat kommentar

Forfatterens kommentar

Det er en meget gennemarbejdet opgave, men har selvfølgelig sin begrænsning pga. anslagskrav

Indhold

Medier i undervisningen 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Lærerfaglig analyse 3
Hvorfor arbejde med dokumentar? 3
Generation Reality 4
Tilrettelæggelse af undervisningen 5
Fælles mål 5
Mediedannelse 5
Mediedidaktik 6
Undervisningens udformning 6
Sammenfatning 7
Litteraturliste 7

Uddrag

INDLEDNING
I dag er unges fritid i stigende grad fyldt med medierne. Medierne skaber derfor en stor del af de unges viden, og danner grundlag for deres opfattelse af omverdenen samt deres egen identitet. Derfor er medierne en afgørende dannelsesfaktor i børns liv. Denne påvirkning som medierne giver børnene, står i kontrast til skolens skriftkultur og anses ikke som brugbare kompetencer i skolens traditionelle dannelses tænkning - deraf begrebet den parallelle skole.
Da skolen har pligt til at forberede eleverne til at tage del i samfundet, og da samfundet i højere og højere grad har behov for mediekompetence, må vi i skolen i stedet forsøge at bygge bro mellem skolens kultur og fritidens mediekultur "Uddannelsessystemet er et helt centralt forum for mediedannelse, fordi det her er muligt at gøre medierne til en fælles ressource og et fælles udviklingsmiddel på en måde, som fritiden ikke i samme grad levner plads til" (Drotner, 1995)

---

GENERATION REALITY
Dokumentaren er fra 2011 og produceret til dr2 temaften om generation reality. Dokumentaren starter i et højt tempo med hurtige klip af unge til x-faktor prøver, den røde løber, udtalelser fra eksperter og reality - stjerner. Samtidig drøner musikken, og en frisk kvindelig voice-over taler om de unges drøm om at blive kendte. Dette giver straks modtageren den rette stemning af reality genren, samtidig med at de mange aspekter af reality tv bliver præsenteret.
TEMAER OG TROVÆRDIGHED
Vi følger den 14 -årige Katrine, der drømmer om at blive berømt. Katrines historie ... Køb adgang for at læse mere

Medier og undervisning | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.