Bacheloropgave om medier i danskfaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 36
  • 16029
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 05-07-2005

Bacheloropgave om medier i danskfaget

Bacheloropgave i dansk om medier og dannelse i fremtidens danskfag.

Problemformulering

- Hvorfor er et eksperimenterende og skabende mediearbejde vigtigt i danskfaget?

- Hvordan kan mediearbejdet integreres i fremtidens danskfag og derved medvirke til elevens dannelse?

Ved at skriftliggøre disse overvejelser kan jeg fastholde mig selv og overveje, om undervisningen kommer til at hænge sammen som et hele, og jeg kan delagtiggøre kolleger i mine tanker, så jeg selv kan blive udfordret i mine synspunkter og forhåbentlig udvikle min lærerpraksis samt muligvis sætte tanker i gang hos andre.

Indhold

1. Indledning
1.1. Problematisering Og Problemformulering
1.2. Metode
1.3. Begrebsafklaring
∘ Teoretisk Del
2. Danskfaget I Folkeskolen
2.1. Fælles Mål - Dansk
2.2. Fagets Formål
2.3. Centrale Kundskaber Og Færdigheder
2.4. Hvad Konstituerer Danskfaget?
2.5. Den Danskfaglige Medieundervisning
2.6. Medier I Danskfaget – Som Led I Elevens Dannelse
3. Et Samfundsperspektiv
3.1. Kort Refleksion Over Forholdet Dansklærer – Elev, Stat, Samfund
3.2. Indledning Til En Moderne Kultur
3.3. Et Moderne Samfund
3.4. Opsamling – Danskundervisning I Det Moderne
4. Eleven
4.1. Hvad Er Identitet?
4.2. Identitetsudvikling I Det Moderne
4.3. Medier Og Identitet
4.4. Opsamling – Identitet, Medier Og Danskundervisning I Det Moderne
5. Dannelsestanken I Teorien
∘ Empirisk Del
6. Empiri – Beskrivelse, Analyse Og Vurdering
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning

”Medierne er en af de mest betydningsfulde dannelsesfaktorer i børns og unges liv”.

Med denne påstand indledes bogen ”Mediedidaktik”, en bog om børn, unge og medieundervisning i skolen. Bogen bygger bl.a. på medieforsker Birgitte Tuftes undersøgelser af børn, unge og mediebrug i den moderne kultur. Tufte taler om en parallel skole, hvor børn og unge i deres fritid frivilligt tilegner sig viden og kompetencer, som desværre ikke opleves som relevante og brugbare i en stadigt meget bog- og skriftbaseret skole. Birgitte Tufte taler for et mediefag i skolen, som løber fra 1. til 10. klasse. I realiteten er det dog ofte dansklærerens lod at påtage sig medieundervisningen, som muligvis bliver lidt mere sporadisk end progressiv i sit forløb.

”Kernen i danskfaget er dansk sprog og litteratur”. Jeg tror ikke, der findes en dansklærer i Danmark, som sætter spørgsmålstegn ved formålet med læsning og skrivning. Man læser tekster, analyserer tekster og samtaler om tekster. På baggrund af dette forudgående læse- og forståelsesarbejde produceres egne tekster. Der findes en mængde teorier og metoder om læseindlæring og skriveprocesser. I det hele taget lægges stor vægt på det skabende og eksperimenterende tekstarbejde i skolen. Fra regeringens side pointeres vigtigheden af færdigheder som læsning og skrivning gennem stramning af krav til netop disse, da man mener, de er en forudsætning for at klare sig i vores samfund. I det hele taget afspejler både skole og samfund den lange tradition for litterært arbejde i danskfaget.

1.1. Problematisering og problemformulering
Lad mig antage, at mit indledende citat har noget på sig. Det må vel så betyde, at dansklæreren nødvendigvis må lægge lige så stor vægt på mediearbejdet som arbejdet med litterære tekster? Det er ikke min egen erfaring, at dette er tilfældet.

I min praktik på 3. studieår af læreruddannelsen skulle jeg undervise en 3. klasse, som netop ikke havde beskæftiget sig med medier på 1. og 2. klassetrin. Min interesse var at lave en undervisning, som skulle give mulighed for eksperimenterende og skabende arbejde med filmfortællingen samt inddrage eleverne og deres eksisterende kendskab til og omgang med mediet. Denne undervisningsform var primært inspireret af det ovenfor omtalte arbejde af Birgitte Tufte. I forbindelse med undervisningen foretog jeg forskellige ”målinger” i form af interviews med udvalgte elever, spørgeskemaer, videooptagelser, brevveksling med den enkelte elev samt samtaler med filmgrupper og hele klassen.

Min interesse ligger i at afklare om denne udførte undervisning har både faglig og pædagogisk relevans i skolen. Som faglig repræsentant forpligter jeg mig på en faglig forsvarlig undervisning. Som pædagogisk repræsentant er jeg derudover forpligtet på en undervisning, som kan understøtte elevens dannelse. Som lærer er jeg altså interesseret i en undervisning, som koncentreres om de tre dimensioner i den klassiske didaktiske trekant: elev, indhold og lærer og som medtænker den historiske, den aktuelle og fremtidige samfundssituation... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om medier i danskfaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.