Bacheloropgave om medier i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 7687
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2005
  • 10-01-2007

Bacheloropgave om medier i historieundervisningen

I forbindelse med mine egne praktikforløb har jeg i stor grad brugt IT og andre medier i undervisningen. Ud fra disse erfaringer har jeg konkluderet at eleverne er klar til en øget integrering og brug af IT og medier.
Med regeringens øgede fokusering på brug af IT i undervisningen og på baggrund af egne erfaringer er spørgsmålet, om det kan lade sig gøre uden en opkvalificering af lærerne og de økonomiske rammer der er opstillet for folkeskolen.

Problemformulering
Hvilke faglige og pædagogiske implikationer er der forbundet med brugen af medier i historieundervisningen i lyset af en kvalificering af elevernes historiebevidsthed?

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 3
Metodeafsnit s. 3
Mediet som den moderne historiefortæller s. 4
Definition af identitet s. 6
Fortællingens og mediernes påvirkninger på identiteten s. 8
Læringstrekant s. 11
Sammenkobling af figur 2 og 3 s. 13
Definition af historiebevidsthed s. 14
Medier i historieundervisningen s. 20
Konklusion/perspektivering s. 22
Litteraturliste s. 24

Uddrag

Metodeafsnit
Opgaven er inddelt i 8 afsnit, alle afsnit har relation til mediernes brug i undervisningen, mediernes påvirkning på identitetsdannelsen og undervisningsforløb hvor medierne har en central betydning for indholdet.
Første del af opgaven handler om mediet som den moderne historiefortæller. I dette afsnit har jeg brugt Claus Brylds artikel ”fra historieskabte såvel som historieskabende”. Jeg har valgt denne artikel, da jeg mener Bryld skriver objektivt. Claus Bryld er Professor Emeritus, dr. phil. ved Roskilde Universitet i historie.
Anden del er definition af begrebet identitet og hvordan identitetsudviklingen skal støttes gennem historiefaget. Her har jeg brugt Thomas Ziehe, der er professor i pædagogik ved Hannover Universitet, og Per Schultz Jørgensen, som er professor, dr.phil. og formand for børnerådet og Fælles Mål. Jeg har valgt Ziehe, da jeg mener hans synspunkter omkring elevernes læring er relevante for problematikken i denne opgave. Per Schultz Jørgensen er valgt, da hans holdninger både er inden for psykologien omkring identitetsudviklingen og inden for historiefaget.
Tredje del handler om hvordan fortællingen, herunder den historiske fortælling, påvirker
identitetsdannelsen. Jeg vil sammenligne Sven Sødring Jensen, historiker og Erik Erikson,
psykolog, med deres holdninger omkring historie og identitetsdannelse. Jeg har valgt Sødring og Erikson til dette afsnit, da jeg mener de har nogle synspunkter på identitetsdannelsen og hvordan historien påvirker identiteten. Disse holdninger mener jeg har relevans for opgaven... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om medier i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.