Medier i danskundervisningen | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 33
  • 9443
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2006
  • 22-06-2006

Medier i danskundervisningen | Bachelor

Bacheloropgave om medier i danskundervisningen. Danskfagligt og pædagogisk perspektiv.

Problemformulering
- Hvordan påvirker medierne elevens personlige udvikling og demokratiske dannelse, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med medier i danskundervisningen?

Opgaven indeholder også et undervisningsforløb i dansk til en 9. klasse om medieundervisning.

Indhold

Indledning 3
Problemstillinger Og Problemformulering 3
Begrebsafklaring 4
Metodebeskrivelse 5
Den Teoretiske Del 5
Den Empiriske Del 5
Danskfaget I Folkeskolen 5
Fælles Mål For Faget Dansk 6
Centrale Kundskabs- Og Færdighedsområder (ckf) 8
Min Mediefaglige Undervisning 10
Den Æstetiske, Etiske Og Historiske Forståelse 10
Ckf 10
Danskfaglig Medieundervisning 11
Demokrati Indefra 11
Et Moderne Dannelsesbegreb 12
Samfundsperspektiv Og Ungdomskultur 14
Det Moderne Samfund 14
Modsatrettede Værdigrundlag I Det Moderne Samfund 15
Børns Og Unges Vilkår For Personlig Udvikling I Det Moderne Samfund 15
Forholdet Imellem Den Formelle Og Uformelle Læringsverden 16
Dansklærerens Rolle 17
Faldgruber I Den Mediefaglige Danskundervisning 18
Danskfaglig Medieundervisning I Det Moderne Samfund Som Led I Elevens Dannelsesproces
20
Nyt Folkeskoleforlig – At Danne Eller Uddanne? 20
Empiri 22
Undervisningsforløb: 22
Del 1: Tv-reklamen 22
Uddybende Kommentarer (del 1 – Tv-reklame) 23
Del 2: Reality-tv 24
Uddybende Kommentarer (del 2 – Reality-tv) 25
Overordnede Betragtninger I Forhold Til Mit Danskfaglige Medieundervisningsforløb 27
Fagspecifikationer 27
Mit Undervisningsforløb Som Led I Elevens Dannelsesproces 28
Faldgruber I Min Danskfaglige Medieundervisning 28
Konklusion 30
Perspektivering 31
Litteraturliste 32

Uddrag

Indledning
”Medierne – fra de trykte medier til tv, video og multimedier – spiller en så stor rolle for demokratiske beslutningsprocesser og for børns og unges konstruktion af deres egen kultur i dagens samfund, at ”medier og kommunikation” er tværfaglige temaer, som burde stå tværs hen over folkeskolen.”
På denne måde pointerer Birgitte Tufte, at børn og unge i dag opererer i to forskellige læringsverdener. Den formelle læringsverden, som er karakteriseret ved den traditionsbundne skriftkulturelt baserede folkeskole, og den uformelle læringsverden, som kendetegnes ved aktivitet og tilegnede erfaringer uden for den formelle læringsverden. Ifølge Tufte er brugen af medier i den uformelle læringsverden så intens og indflydelsesrig på børns og unges demokratiske beslutningsprocesser og livsførelse, at vi ikke længere kan sidde dette (medie)dannelsesaspekt overhørig i den danske folkeskole. På samme vis er Svend Erik Henningsen overbevist om mediernes berettigelse i undervisningen: ”… medierne i dag er blevet centrale dannelsesmidler på samme måde som bogen og avisen var det for 200 år siden. I dag henter vi store dele af vores forståelse af os selv og omverden fra medier. Medierne spiller en afgørende rolle i den offentlige debat, i forhold til demokrati, ytringsfrihed og ytringsduelighed. Derfor er det vigtigt at beskæftige sig med medier i skolen.” Jeg deler denne opfattelse, og opgaven tager sit udgangspunkt heri.

Problemstillinger og problemformulering
”Medieundervisningen er primært et anliggende for dansklærere” . Når dansklæreren varetager medieundervisningen alene - rejses flere problemstillinger i forhold til den konkrete undervisning: Har jeg, som nyuddannet lærer, tilstrækkelig kompetence fra læreruddannelsen til at varetage dette fagområde? Er der med de foreskrevne mål for faget dansk overhovedet tid nok til en mediefaglig fordybelse? Hvordan forholder jeg mig til medieområdets tværfaglige dimension, når/hvis den overskrider min fagfaglige spændvidde? etc. Dertil kommer de egentlige mediedidaktiske overvejelser, som ikke nødvendigvis affødes af danskfagets formålsbeskrivelse: Hvorfor overhovedet undervise i og med medier - hvad er målet? Hvilket indhold skal min medieundervisning have, og hvilke kriterier skal jeg vælge indhold efter? Hvilke undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige at benytte i sammenhængen? og ikke mindst: ”… hvilke forforståelser (psykologiske, sociale og kulturelle) har deltagerne?... Køb adgang for at læse mere

Medier i danskundervisningen | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.