Eksamensopgave om mediemagt og manipulation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 7340
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2007
  • 25-11-2007

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om mediemagt og manipulation

Eksamensopgave i samfundsfag om mediemagt og manipulation

Problemformulering

På hvilken måde er medierne med til at skabe den politiske dagsorden og hvordan kan samfundsfagsundervisningen være med til at give eleverne redskaber til kritisk at tage stilling til medierne?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode og læsevejledning 3
Teori: Pierre Bourdieu 4
Felt 4
Kapital 4
Habitus 4
Symbolsk vold 5
Magt og indflydelse 6
Massemedierne i historiskperspektiv 6
Medieetik og Pressenævnet 9
Medierne og den politiske dagsorden 9
Mediernes påvirkning af den politiske dagsorden 12
Analyse af ”Den hemmelige krig” 13
Fagdidaktiske overvejelser 16
Overvejelser vedr. det fiktive undervisningsforløb 17
Konklusion 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Metode og læsevejledning
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en samfundsvidenskabelig fremgangsmåde. Ved samfundsvidenskabelig metode forstår vi herved, at der skal være en sammenhæng mellemproblemformulering, empiri og teori.
Vi har valgt at bruge Pierre Bourdieu i vores teoretiske afsnit. Det har vi gjort fordi vi deler hans opfattelse om at drivkraften i feltet er magt og afhænger af hvilken position, man har som aktør i feltet. Vi vil prøve at besvare vores problemformulering vha. Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard, her primært til at undersøge magt, medier og den politiske dagsorden. Grunden til vi netop har valgt disse teoretikere er, at vi mener, de har en nuanceret tilgang til medierne og det politiske system. Det empiriske islæt i vores opgave er en analyse af ”Den hemmelige krig”. Grunden til valg af empiri er at vi mener dokumentarfilmen eksemplificerer hvordan der kan manipuleres med informationer igennem medierne via diverse virkemidler... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om mediemagt og manipulation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.