Eksamensopgave om medborger og medmenneske

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 3
  • 912
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2008
  • 17-12-2009

Eksamensopgave om medborger og medmenneske

Eksamensopgave i samfundsfag om medborger og medmenneske.

Problemformulering
Hvilken medborger skal vi som kommende lærer opdrage eleverne til at blive?

Indhold

Indledning samt problemformulering
Forskellige medborgerskabsmodeller
Medborgerskab gennem historien
Luther
Grundtvig
Nietzsche
Sartre
Konklusion

Uddrag

Indledning samt problemformulering
Både den danske folkeskole og hele den danske uddannelsestænkning bygger på forståelsen af, at uddannelse er vejen til udvikling. Uddannelsen bør derfor indebære en udvikling af egentlige samfundsborgere, som deltager aktivt i det demokratiske samfund på alle niveauer og på alle måder. I folkeskolens formålsparagraf står bl.a. også at skolens formål er at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati1.
Dog findes der forskellige tilgange til, hvordan medborgerskab kan forstås og hvorledes det skal tage form i samfundet. Derfor må spørgsmålet være; hvilken medborger skal vi som kommende lærer opdrage eleverne til at blive?

I min opgave vil jeg derfor komme ind på de forskellige tilgange og prøve at forklare dem, for derefter at komme ind på hvad der har præget medborgerskabet i tidens løb, og til sidst skønne, hvordan vi som kommende lærer skal opdrage til medborgerskab i skolen i dag.

Forskellige medborgerskabsmodeller
Der findes fire forskellige tilgange til, hvordan medborgerskab kan forstås, og hvordan man skaber en kollektiv identitet, samt samfundets sammenhængskraft. Disse fire er hhv. det kulturelle medborgerskab, det religiøse medborgerskab, det eksistentielle medborgerskab (ateistisk og metafysisk) samt det demokratiske medborgerskab2... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om medborger og medmenneske

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.