Eksamensopgave om medbestemmelse og medansvar

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 1790
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 10-11-2004

Eksamensopgave om medbestemmelse og medansvar

Eksamensopgave i pædagogik om medbestemmelse og medansvar.

Problemformulering:
Hvordan kan man opfylde kravene i formålsparagraffen om at "fremme elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder" og samtidig kravet om at "forberede eleven til medbestemmelse".

Indhold

Indledning
Metode
Rapport om medbestemmelse i folkeskolen
Foucault
Forhandlingsbørn
Forhandlingsfamilier
Knud Illeris
Erfaringspædagogik.
Litteratur

Uddrag

Metode
Vi vil gennemgå Børnerådets rapport, der giver indblik i hvordan elever i 6. klasse ser deres egne muligheder for medbestemmelse og hvordan det påvirkes af det sociale miljø og af lærerens rolle.
Med Foucaults teorier om identitetsdannelse i et magtsystem vil vi belyse magtforholdet imellem lærer og elev - og hvilken betydning det har for elevens muligheder og lærerens ansvar i forbindelse med medbestemmelse.
Dion Sommer vil vi bruge til at se på, hvilken betydning tidens generelle demokratisering af børns liv og hverdag har for elevernes hverdag og mulighed for medbestemmelse i skolen. Vi vil bruge Knud Illeris til at se, hvordan læreren har et ansvar for at skabe det ideelle læringsmiljø for trivsel.
Vi vil inddrage erfaringspædagogik som et bud på en ”tænkning”/pædagogisk retning der kan rumme kravet om demokratisk undervisning... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om medbestemmelse og medansvar

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.