Medbestemmelse i musik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 11
  • 256
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2002
  • 14-08-2002

Synopsis: Medbestemmelse i musik

En synopsis i musik om elevers medbestemmelse og ejerskab af undervisningen.

Problemformulering

Med afsæt i folkeskolens §1 stk 3, hvor der bl.a. står: ”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, vil jeg kritisk forholde mig til følgende:

Havde eleverne i vores undervisningsforløb medindflydelse, var de medskabende og havde de medejerskab af forløbet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Menneskesyn
Dannelse
Læringssyn
D. E. Berlynes teori - og Tom Ploug Olsens fortolkninger ud fra denne.
Steen Larsen
Howard Gardner.
Planlægning af undervisningsforløb
Mål
Indhold
Elevforudsætninger
Arbejdsformer
Rammefaktorer
Vurdering
Refleksion over praksisforløb og refleksion med rettethed mod mundtlig fremstilling
Afrunding

Uddrag

Opgaven er struktureret således, at jeg først vil beskrive og kommentere nogle teoretikeres tanker og holdninger omkring samfundssyn, menneskesyn, dannelsessyn og læringssyn. Derefter kommer en beskrivelse af planlægningen af praktikforløbet, hvor jeg vil prøve at knytte teoretikerne på. Denne planlægning var bygget op omkring "Den didaktiske relationsmodel" (Hiim og Hippe, 1999) Til sidst vil jeg reflektere over mit praksisforløb, hvor jeg kritisk vil forholde mig til, om mine intentioner omkring mål med undervisningen holdt stik med praksis, samt lægge op til emner jeg gerne vil diskutere til eksamen...

---... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse i musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.