Medbestemmelse og undervisningsforløb om frokost og sundhed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 17
  • 4855
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2008
  • 14-06-2008

Eksamensopgave: Medbestemmelse og undervisningsforløb om frokost og sundhed

Eksamensopgave om medbestemmelse i en demokratisk folkeskole.

Problemformulering
• Hvordan inddrager man eleverne bedst muligt i medbestemmelse af undervisningen samtidig med, at de faglige krav tilgodeses?

Indeholder et undervisningsforløb i madkundskab om sundhed til en 8. klasse.

Indhold

Indledning
Emnebegrundelse
Problemformulering
Metode
Medbestemmelse
Handlekompetence
Undervisningsforløb
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi har i denne opgave valgt at arbejde med emnet medbestemmelse i en demokratisk folkeskole. Grunden, til at vi finder dette emne interessant, er, at der både i den danske folkeskole debatteres omkring demokrati og medbestemmelse, samt at vi læser om det i vores lærebøger og får undervisning i emnet på læreruddannelsen. Men med afsæt i undervisningsmetoder på læreruddannelsen og ud fra vores oplevelser i praktikophold, stiller vi os undrende overfor mangel på selv samme i den virkelige verden.

Metode
Indledningsvis vil vi definere begrebet medbestemmelse ud fra formålsparagraffen og § 18 i folkeskoleloven og med en teoretisk vinkel af Kirsten Krogh-Jespersen. Dette fører os videre til handlekompetence som dannelsesideal, set ud fra teoretikere som Karsten Schnack og Bjarne Bruun Jensen. Efterfølgende gennemgår vi vores undervisningsforløb, som vi analyserer og begrunder ud fra medbestemmelse som teori samt med forskellige didaktiske vinkler. Afslutningsvis vil vi i opgaven diskutere fordele og ulemper ved medbestemmelse i folkeskolen.

Medbestemmelse
Opdragelse til demokrati er en vigtig del af elevernes dannelsesproces, da demokratiets opretholdelse er afhængigt af den opvoksende generations uddannelse til og i demokrati.
Dette nødvendiggør et krav om medbestemmelse i skolen. Udgangspunktet er folkeskolens formål, der forpligtiger skolen til at ”… eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”4, og at skolen ”… skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.”5.

---

Undervisningsforløb
Vi har i vores undervisningsforløb overordnet valgt at beskæftige os med det brede og positive sundhedsbegreb. Herunder vil vi tage udgangspunkt i frokosten. Undersøgelsen ”Sundhed i 8. klasse” viser, at kun ca. halvdelen af eleverne spiser frokost hver dag. Dette synes vi er problematisk, da eleverne har brug for næring og energi til at kunne lære og deltage i undervisningen.18
Frokost er en del af børns dagligdag, om det så er udeblivelsen af den eller indtagelsen af den. Da frokosten jo netop tager udgangspunkt i elevernes hverdag og er noget, de har kendskab til, er medindflydelse en selvfølgelighed og derigennem en mulighed for at fremme elevernes egen handlen med henblik på livskvalitet, sundhed og trivsel... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse og undervisningsforløb om frokost og sundhed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.