Semesteropgave om matematiske kompetencer

4 4 4 4 4 4 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 4. år

Fag

Matematik

Karakter

Godkendt

Antal sider

21

Antal ord

4250

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Hjørring Seminarium

Produktionsår

2009

Udgivelsesdato

10-07-2009

Semesteropgave om matematiske kompetencer

Semesteropgave i matematik om matematiske kompetencer.

Problemformulering:
Hvordan kan man i matematikundervisningen, styrke de matematiske kompetencer hos elever på mellemtrinnet, igennem arbejdsformen værkstedsarbejde?

Indhold
Indledning...........................................................................................................................................2
Afgrænsning.......................................................................................................................................3
Problemformulering...........................................................................................................................3
Metodeafsnit.......................................................................................................................................3
Hvad er matematisk kompetence?................................................................................................4
De otte matematiske kompetencer ...............................................................................................4
Uddybning af kompetencer i fokus ................................................................................................7
Problembehandlingskompetencen ........................................................................................7
Repræsentationskompetence.................................................................................................7
Kommunikationskompetence..................................................................................................9
Teoretisk baggrund ...........................................................................................................................9
Værkstedsarbejde...........................................................................................................................12
Kvaliteter ved værkstedsarbejde..............................................................................................12
Værkstedsarbejde set i forhold til CKF’en ................................................................................13
Beskrivelse af værkstederne......................................................................................................14
Købmandsbutik.........................................................................................................................15
Måle og veje værkstedet .......................................................................................................15
Computerværksted .................................................................................................................16
Evaluering af kompetencerne.......................................................................................................16
Konklusion.........................................................................................................................................17
Litteraturliste......................................................................................................................................18
Bilag 1................................................................................................................................................19
Bilag 2................................................................................................................................................20
Bilag 3................................................................................................................................................21

Uddrag
Metodeafsnit:
For at kunne behandle og besvare vores problemformulering er første skridt at undersøge hvad de matematiske kompetencer er. På baggrund af vores afgrænsning vil fokus herefter være på de 3 kompetencer; Problembehandling, kommunikations og repræsentationskompetencen. For at understøtte valget af værksteds-arbejde har vi valgt Dan B. Eriksen og Marit Høines teorier omkring sprog og kommunikation. Dernæst vil vi beskrive hvad værkstedsarbejde er, og hvilke kvaliteter der er ved dette. Vi har valgt at gå dybden med 3 værkstedsaktiviteter som vi mener, kan dække de 3 kompetencer. For at skabe en helhed i opgaven, har vi valgt at se på hvordan disse kompetencer kan evalueres. Afslutningsvis vil vi samle opgaven i en konklusion... [læs mere nu]