Bacheloropgave om matematisk modellering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 8212
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 12-03-2004

Bacheloropgave om matematisk modellering

Bacheloropgave i matematik om matematisk modellering.

Problemformulering
En af folkeskolens overordnede opgaver er, at forberede eleverne til det fremtidige samfund de skal virke i. Det er derfor relevant at undersøge hvilke krav til dannelse og uddannelse, der stilles til den kommende generation.

Denne opgave vil derfor forsøge at belyse:
hvor relevant arbejdet med matematisk modellering er i matematikundervisningen?
hvad begrebet matematisk modellering dækker over?
hvorledes man får eleverne til at modellere?
hvilke potentialer modelleringskompetencen indeholder i forhold til de krav samfundsudviklingen stiller til den fremtidige generation?

Indhold

Forord Side 2
Indledning Side 2
Problemformulering Side 3
Dannelse Side 3
Kategorial dannelse Side 5
Folkeskolens opgave Side 6
Handlekompetence Side 7
Dannelsesideal Side 9
Matematik i Folkeskolen Side 9
Hvad er en matematisk model? Side 10
Modeller i folkeskolens matematikundervisning Side 10
Læringssyn Side 12
Matematisk modellering som arbejdsproces Side 12
Hvorfor matematisk modellering? Side 16
Modelleringsprocessen i forhold til traditionel matematikundervisning Side 18
Et undervisningsforløb Side 19
En udfordring for læreren Side 20
Fælles mål for matematik Side 21
Konklusion Side 22
Bilag 1 Side 23
Litteraturliste Side 25

Uddrag

Indledning
I folkeskolens formålsformulering1 fokuseres på den enkelte elevs alsidige personlige udvikling, lysten til at lære og at eleven opnår tillid til egne muligheder. Det ligger implicit i loven, at skolen skal være med til, at den enkelte forberedes til at mestre egen tilværelse i et foranderligt samfund og dermed gør eleverne klar til et liv på usikker grund og i stadig foranderlighed. Eleverne må derfor lære at træffe valg, altså udvikle en evne til, gennem valg, at kunne reducere omverdenens kompleksitet. Dette medfører et stigende krav til elevernes selvrefleksion, en evne til at kunne forholde sig til sig selv. En sådan ”forholden sig til sig selv” sker gennem kommunikation med klassekammerater, lærere m.fl., hvor valg af værdier og identitet afprøves. Siden undervisning blev lovpligtig i Danmark omkring år 1814, har samfundet gennemgået en udvikling, økonomisk såvel som politisk, der både har været påvirket af og indvirket på folkeskolens mål, formål, indhold og udformning. Det kommer blandt andet til udtryk i de løbende ændringer af folkeskoleloven. Som en følge af denne samfundsudvikling, har den pædagogiske debat de seneste år være præget af en diskussion om samspillet mellem dannelse, uddannelse og globalisering... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om matematisk modellering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.