Matematikundervisning og storyline

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 5393
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 26-01-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Matematikundervisning og storyline

Eksamensopgave i matematik, der indeholder brug af storylineteorien i matematikundervisningen og et undervisningsforløb der viser brug af storylinemetoden i matematikundervisningen.

Indledning
Ud fra tidligere praktikker har vi kun hørt meget positiv omtale omkring undervisningsmetoden storyline. Men meget ofte har vi kun hørt storyline omtalt i forbindelse med de humanistiske fag, såsom dansk og historie. Derfor kunne det være spændende at undersøge, om metoden med samme fordel kan bruges i et naturvidenskabeligt fag som matematik.

Hovedsageligt har vi valgt at gå i dybden med emnet, for ikke kun at se passivt til, når metoden bliver omtalt/brugt i fremtidige situationer. Vi vil gerne have et modspil til den traditionelle lærebogsundervisning, som vi føler stadig bliver brugt for meget i den danske folkeskole.

Problemformulering
Hvad er storylinemetoden og hvordan kan den benyttes i matematikundervisningen?
Lever storyline op til nogle af de krav der bliver stillet i klare mål for matematik?
Hvilke muligheder giver storylinemetoden for undervisningsdifferentiering?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Læsevejledning
Hvad er storyline?
Væsentlige principper i storyline-pædagogikken
Fortællingens form
Den faglige og saglige læring sker i den kontekst, storylinen giver
Der tages udgangspunkt i den viden eleverne allerede har
Problemtackling
Eleverne er aktive i læringsprocesserne
Elevernes kreative og argumenterede tænkning værdisættes
Visualiseres ved, at eleverne skaber modeller af deres forestillinger
Storyline set i forhold til formål og CKF
Undervisningsdifferentiering
Lærerrollen
Jean Piaget
Vygotskij
Piaget og Vygotskij i forhold til storyline
Didaktiske overvejelser
Storyline - Fælles bolig for klassen
Fælles bolig for klassen (detaljeret plan)
Sammenfatning

Uddrag

Læsevejledning
Vores opgave har givet os nogle entydige svar på de spørgsmål vi har stillet os selv. Først og fremmest har vi fundet ud af, at storyline med fordel kan bruges i matematikundervisningen.
Vi har ingen problemer med at forsvare metoden, når vi kigger på de krav der bliver stillet i "klare mål". Desuden giver metoden mulighed for at gøre brug af undervisningsdifferentiering.

I første del af opgaven har vi valgt at beskrive storylinemetoden teoretisk, hvor vi allerede her inddrager paralleller til matematikundervisningen. Senere i opgaven har vi undersøgt om teorien lever op til "Klare mål", samt undersøgt Piagets og Vygotskijs betragtninger om læring og erkendelse i forhold til storylinemetoden.

Afslutningsvis har vi lavet et undervisningsforløb, der gør brug af storylinemetoden. Som forløbet er bygget op, bærer det præg af vores eget læringssyn og den tilegnede viden vi har opnået omkring vores arbejde med storyline.

I vores sammenfatning har vi valgt at redegør for de punkter vi i starten af opgaven havde lagt fokus på at besvare. God fornøjelse... Køb adgang for at læse mere

Matematikundervisning og storyline

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.