Undervisningsforløb | SMTTE og Klafki

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 5579
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2005
  • 13-01-2006

Undervisningsforløb | SMTTE og Klafki

Et undervisningsforløb med udgangspunkt i den konstruktivistiske og socialkonstruktivistiske læringsteori.

Problemformulering
• Vi vil undersøge og diskutere fordele og ulemper ved en matematikundervisning, der lægger vægt på sprogliggørelse og kommunikation?

• Hvorfor er sprogliggørelse og kommunikation vigtig i matematikundervisningen?

• Hvordan skaber vi et læringsrum med gode muligheder for sproglighed og kommunikation?

• Hvad bidrager matematik specifikt med i forhold til at kvalificere til livet efter skolen?

Indhold

Emnebegrundelse 1
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Matematik og dannelse 2
Begrebsafklaring 3
Kommunikation 3
Sprog 4
Læringssyn 5
Undervisningsforløbet sat ind i SMTTE-modellen og Klafkis analyse-model 7
Smtte-modellen 7
Klafki 12
Analyse af modellerne 14
Hvad lykkedes? 14
Hvad lykkedes ikke? 15
Afslutning/perspektivering 16
Litteraturliste 17

Uddrag

I vores praktikforløb har vi mødt elever med en meget svag begrebsdannelse, og som har haft svært ved at formulere sig. Vi har oplevet at en undersøgende undervisning, hvor sprogliggørelse og kommunikation er i fokus, kan hjælpe nogle af disse elever. Men også at sprogliggørelse generelt hjælper alle elever til at få en mere solid begrebsdannelse i matematikundervisningen.

Dette er væsentligt med sigte på den mundtlige matematikeksamen i 9. klasse.
Derfor har vi i denne opgave valgt at skrive om sprogliggørelse og kommunikation i matematikundervisningen. Vi har i praktikken gennemført et forløb, hvor sprogliggørelse og kommunikation var de didaktiske/pædagogiske fokuspunkter. Dette forløb har haft sine vellykkede sider og sine mindre vellykkede sider, hvilket har givet anledning til eftertanke.

En eftertanke som har medført et ønske om at sætte sig ind i den læringsteori, som kan begrunde denne form for undervisning, samt kvalificere fremtidig undervisning og hjælpe os til at forstå, hvad der specielt er på spil i denne form for undervisning.

Læsevejledning
Først vil vi forsøge at svare på, hvad det er matematik specifikt bidrager med til livet efter skolen.
For at svare på dette og forsøge at klargøre vores tanker om matematik og dannelse indleder vi med et afsnit om matematik og dannelse. Herefter vil vi gennem en begrebsafklaring af sprog og kommunikation og en gennemgang af vores læringssyn, forsøge at tydeliggøre vigtigheden af sprogliggørelse og kommunikation i matematikundervisningen.

Dette leder frem imod selve vores undervisningsforløb, som vi har analyseret vha. SMTTE-modellen og Klafkis analysemodel.

Analysen bruger vi til at forsøge at svare på, hvordan vi skaber et læringsrum med gode muligheder for sprogliggørelse og kommunikation, og hvilke fordele og ulemper der er ved en undervisning med fokus på sprogliggørelse og kommunikation.

Vi vil i nedenstående afsnit redegøre for de forhold, vi finder væsentlige ved matematik og dannelse... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb | SMTTE og Klafki

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.