Matematik og kommunikation | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2927
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2009
  • 10-07-2009

Matematik og kommunikation | Studieprodukt

Studieprodukt i matematik om læring og kommunikation i klasserummet.

Problemformulering
Hvilke didaktiske krav og forventninger er der til læring og kommunikation i klasserummet i dag i forhold til tidligere og hvorfor. Hvordan i fremtiden?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Læring som tilegnelse:
Læring som deltagelse:
En kritik af læringsbegrebet:
Børn med særlige behov eller forudsætninger:
Tosprogede elever:
Kommunikation i klasserummet:
Lærerens rolle i fremtiden:
Elevens rolle i fremtiden:
Hvordan klarer skolen at tilpasse sig samfundets udvikling:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Gennem historien har klasserummet og lærer/elev rollerne udviklet sig meget. I denne opgave vil vi lægge op til en diskussion om, hvordan rollerne har udviklet sig, hvad er der sket og hvor udviklingen står i dag. Vi kender alle den klassiske lærer fra starten af det 20. århundrede, og undervisningsstilen der tilhører den tid. Den magt- og autoritetsfulde lærer giver os et billede af den traditionelle undervisning. Klassisk tavleundervisning og en monolog der kun var resultatorienteret. Eleverne var bange for at sige det mindste forkert, bange for at få slag eller smæk som følge af lærerens ubestridelige autoritet. I dag skal eleverne opdrages til at tænke og handle selvstændigt og på eget initiativ, og de skal lære at samarbejde, hvor det før var et spørgsmål om at parere ordre og kende sin plads i samfundet.
Vi ser i dag hvordan elever og lærere, i samarbejde, søger at opnå de stillede krav fra lovgivningen og samfundet, om hvad eleverne skal ud til efter folkeskolen. Et samarbejde der er dynamisk og under konstant udvikling... Køb adgang for at læse mere

Matematik og kommunikation | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.