Opgave: Matematik -et sprog?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 17
  • 4734
  • PDF
  • Den frie Lærerskole
  • 2008
  • 18-01-2009

Opgave: Matematik -et sprog?

Opgave: Matematik -et sprog?

Problemformulering
Hvad er der tale om når vi snakker om et matematisk fagsprog?
Hvilke barrierer kan matematikfagsproget have for elever (både etsprogede og tosprogede)?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Matematikkens sprog -definition 4
Fagord og før-faglige begreber 4
Uklart subjekt 5
Logiske forbindere 5
Interrogativ sætninger 6
Ord med afledt betydning 6
Den matematiske tænkning og sprog 7
Tosprogede 8
Analyse af afgangsprøver i problemregning 10
Emnevalg 11
Sproganalyse 11
Konklusion 14
Litteraturliste 16
Bilag fejl! bogmærke er ikke defineret

Uddrag

Indledning

Til at starte med var det min mening at skrive om matematikfagsprog med henblik på tosprogede. Jeg mente at sproget i matematikken især var et problem hos tosprogede. Men efter at have læst om den sproglige dimension i matematikfaget, mener jeg dog at det er vigtigt at have fokus på matematiksproget, både med henblik på tosprogede, men også med henblik på de etsprogede elever (elever med dansk som modersmål). Jeg har dog alligevel valgt at skrive et afsnit hvor det specielt er tosprogede jeg koncentrerer mig om.

Jeg husker mange elever i min praktik, hvor netop sproget var et problem. Det var ofte når de skulle lave problemregning at problemerne opstod. ”Hvad er det de vil have mig til at regne ud”, var et spørgsmål jeg tit hørte. Og når jeg forklarede hvad der stod og hvordan de kunne komme frem til resultatet, hørte jeg tit sætningen: ”nårh.. er det bare det jeg skal?”. Jeg vil derfor også sætte fokus på Folkeskolens afgangsprøves problemløsningsdel.

Jeg mener det er vigtigt for mig som kommende matematiklærer at sætte mig ind i hvad der er specielt ved dette matematiksprog, sådan at jeg kan sætte fokus på det i min undervisning og måske få eleverne til at knække ”matematik læsekoden”.

Da dette ikke må være en didaktisk opgave har jeg valgt at skrive helt fagligt om matematiksproget og kun en smule om hvilke problemer det kan give for forståelsen af matematikken. Jeg vil altså ikke komme ind på, hvordan man kan implementere det i sin undervisning, eller komme med løsningsforslag til at tilrettelægge undervisningen med henblik på at forstå matematiksproget.

Da der ikke skrevet meget om dette emne (jeg har ikke kunnet finde nogle bøger der decideret koncentrerer sig om karakteristik af fagsproget i matematik) skriver jeg mest ud fra artikler og afhandlinger jeg har fundet på Internettet... Køb adgang for at læse mere

Opgave: Matematik -et sprog?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.