Eksamensopgave om modellering i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 4
  • 1695
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om modellering i matematik

Eksamensopgave i matematik om modellering i matematikundervisning.

Handler om hvad modellering er, hvordan man afgrænser begrebet og arbejder med det i undervisningen.

Indhold

Indledning
Hvad er en model:
Hvordan afgrænser man begrebet modellering?
Argumenter for at arbejde med modellering i folkeskolen:
Tilegenelse af viden ”er således blevet” en aktiv proces.
Hvordan skabes en undervisningssituation som kan tilgodese dette?
Dialogen.
Perspektivbevidsthed
“Learning by doing - Learning by talking”
Dialogen i et i et inspirerende “undersøgelseslandskab”.
Matematisk modellering er oplevet matematiseringsproces.
Litteraturliste:

Uddrag

I KOM-projektet har man valgt at beskrive otte centrale kompetencer inden for matematikken. Hovedideen er at benytte kompetencerne til at en fælles referenceramme for al matematikundervisning op i gennem hele skoleforløbet. Modelleringskompetencen er en af disse kompetencer. Gennem hele grundskolen består denne kompetanse på den ene side i at kunne analysere grundlaget for og egenskaberne ved foreliggende modeller og kunne bedømme deres rækkevidde og holdbarhed. På den anden side består kompetancen i at kunne udføre aktiv modelbygning i en given sammenhæng, dvs. at bringe elementær matematik i spilog anvendelse til behandling af anliggender udenfor matematikken selv. Aktiv modelbygning indeholder en række forskellige elementer. Først at strukturere det felt eller den situation der skal modelleres. Dernæst at kunne gennemføre en matematisering heraf, dvs en oversættelse af objekter, relationer, problemstillinger m.v. til et område af matematikken, resulterende i en matematisk model. At kunne behandle den opståede model, herunder løse de matematiske problemer den måtte give anledning til , samt at kunne validere den færdige model, dvs. bedømme dens holdbarhed... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om modellering i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.