Æstetiske læreprocesser i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 13
  • 5636
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 29-11-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Æstetiske læreprocesser i billedkunst

En eksamensopgave i billedkunst om hvordan arbejdet med masker, med udgangspunkt i de æstetiske læreprocesser i billedkunst-undervisningen, kan bidrage til elevernes alsidige dannelse?

I opgaven analyseres Egill Jakobsens maskebillede ”Forår”.

Opgaven indeholder et undervisningsforløb i billedkunst til en 2. klasse med emnet "Masker".

Indhold

Indledning
Problemformulering
Fra formning til billedkunst
Æstetiske læreprocesser
Masker
Masken generelt
Masken og kunsten
Masken i undervisningen
Analysedelen
Billedanalyse af maskebillede
Undervisningsforløb med emnet ”masker”
Klassetrin:
Mål:
Forløb:
Billedkategori:
Motivationsfasen:
Organisationsform:
Todimensionalt arbejde med masker:
Tredimensionalt arbejde med masker:
Afsluttende billedsamtale:
Videreføringsmuligheder
Afslutning
Eksamen
Kunstens og kulturens billeder
Egen produktion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Nutidens samfund karakteriseres af ord som komplekst, differentieret, mangfoldigt, kontingent og subjektivt. Ziehe taler om den kulturelle frisættelse, hvor de fælles sociale normer og værdier, som traditionelt har holdt samfundet sammen, har mistet deres værdi.

Vi mennesker er blevet kulturelt frisatte, og konsekvensen bliver, at det enkelte menneske eksistentielt er henvist til sig selv i sin søgen efter mening og værdi.

Altså er det i langt højere grad end tidligere op til den enkelte at vælge sin egen identitet, hvilket stiller store krav til de unges evner til at træffe personlige valg og skabe sammenhæng i disse. Søren Langager fremhæver, at kunst og kreativitet har vist sig at være egnede redskaber, som kan give unge andre udtryksformer og bedre muligheder for at styrke følelsen af selvværd. Han mener, at æstetikken er en forudsætning for at kunne orientere sig i det postmoderne samfund .

Jeg mener, at skolen må styrke de læreprocesser, som åbner op for erfaringen med at bedømme, fortolke og handle i situationer, hvor svarene ikke er givne på forhånd.

Æstetikken menes at kunne hjælpe mennesket med at danne mening på det personlige og samfundsmæssige plan, hvorfor vi som lærere må forholde os til den æstetiske dannelse og dens placering i undervisningen. Den æstetiske dimension er ikke et fag, men en særlig faglig tænkning, en forskydning fra det forstående, objektive, rationelle henimod det sansende, subjektive, ikke-rationelle, som i dag har svært ved at vinde indpas i skolens undervisning .

Jeg har valgt at fordybe mig i emnet masker, da masker altid har givet anledning til fascination hos mig. Masken afspejler universelle sider af menneskelivet og er et emne, som mennesker i alle kulturer og alle samfundslag har udtrykt sig om i billeder og skulpturer. Samtidig har jeg i min praktik erfaret, at emnet fascinerer mange børn... Køb adgang for at læse mere

Æstetiske læreprocesser i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.