Undervisningsforløb om Masker i sløjdundervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 6
  • 1744
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 17-02-2003

Undervisningsforløb om Masker i sløjdundervisning

Et sløjdundervisningsforløb. Kan også bruges i Håndværk og design.

Mål
Målet med dette undervisningsforløb er, at eleverne skal få en indsigt i maskers betydning,
samt hvordan de laves - både før og nu. Historiske og nutidige teknologier, samt
arbejdsmetoder og redskaber inddrages.

Indhold

Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
SMTTE-Modellen
1. Modul: Introduktion/ præsentation af emnet: -Alverdens Masker-
Modul 2, 3 og 4: Introduktion af design, redskaber og arbejdet med masker.
Modul 5: Udsmykning af masker.
Modul 6: Historiefortælling og evaluering.

Uddrag

Vi har valgt at beskæftige os med masker ud fra en kulturel og historisk vinkel. Arbejdet skal ses som et tværfagligt forløb mellem historie, religion og sløjd. De først nævnte fag har til formål at åbne et forløb om primitive stammefolk, indianere, eskimoer, o. lign. Masker har stor betydning for disse kulturer og findes i mange former og afskygninger - lige fra masker med religiøs betydning - over historiefortællende masker, til masker der er skabt ud af ren fantasi. Masker er også en måde at pynte sig på, eller måske til at skjule sin identitet for en stund. Fælles for alle disse masker er, at de har en betydning for den kultur de er skabt ud fra og indgår i. Historisk set indeholder emnet information om, hvilke redskaber og teknikker der oprindeligt har været brugt i fremstillingen af maskerne, og hvilke har vi til rådighed i dag.

Emnet indeholder i høj grad et element af design ud fra den frie fantasi. Ligeledes er det vigtigt at eleverne har kendskab til det materiale og de værktøjer de arbejder med.
Dette skulle gerne ruste eleverne til den skabende proces for hele forløbet. Eleverne skulle gerne være i stand til at arbejde kreativt og udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde. Et vigtigt kvalitetskriterium for hele forløbet er, at produkt og proces går op i en højere enhed. Proces, produkt og metode beskrives i afsnittet: Tiltag... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om Masker i sløjdundervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.