Bacheloropgave om masker i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Billedkunst)
  • Godkendt
  • 25
  • 7970
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 20-01-2001

Bacheloropgave om masker i billedkunst

Bacheloropgave i billedkunst om maskearbejde som kulturforståelse og undervisning i masker.

At have en fast identitet, at høre til et folk, at føle man har ”kulturelle rødder” og at eje en kulturel identitet har indtil nu været betragtet som en menneskeret. Men der er ved at ske et skred i denne opfattelse, vi er på vej ind i en multikulturel verden og et multietnisk samfund, hvor vores traditionelle måde at forstå identitet, kultur og dannelse ændres.

Masken skal i denne opgave således indgå både som forklaringsfænomen i forhold til problemstillingen, men også direkte som et konkret eksempel på et tematisk
arbejdsprojekt i billedkunstundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan billedkunstundervisningen, eksemplificeret ved maskearbejde, bidrage til forståelse af egen og andre kulturer ?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 3
Det første praktikforløb 4
Det andet praktikforløb 7
Opsamling 11
Dannelse 11
De formale dannelsesteorier; 12
De materiale dannelsesteorier; 12
Masken som begreb 14
Vikingetidens masker 14
Fastelavn i middelalderen 15
Cobra 16
Afrikanske masker og kunst 17
Metode 19
Diskussion: 20
Konklusion 24
Litteraturliste 25

Uddrag

Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i to praktik forløb jeg har undervist i gennem læreruddannelsen.

Det førstepraktik forløb var i en 4. klasse på Nivå central skole hvor vi arbejdede med etnografica kasser fra Indien, kasserne lånte vi fra Moesgaard museum. Min indfaldsvinkel vil her være ”den mellemfolkelige forståelse” med relevant teori om kultur og dannelse.

Herefter vil jeg se på et undervisnings forløb som foregik i en 9. klasse på Islev central skole, hvor fokus vil være identitetsforståelse og opnåelse af billedkunstfaglige
kompetencer.

I begge praktiske eksemplariske forløb, var der givet et fokus på maskefænomenet, dog med anvendelsesforskelle, som jeg senere skal komme nærmere ind på. Men via disse forløb vil jeg i relation til opgaven, vise hvordan masker på tværs af både tid og kulturer har forskellige lighedstegn i både anvendelsen og opfattelsen.

Dette vil jeg forsøge at belyse ved brug af masker fra middelalderen, vikingetiden og ved billeder af COBRA kunstneren Eigil Jakobsen og til sidst i denne fase vil jeg se på afrikanske masker.

Det første praktikforløb
Det første eksempel som jeg vil analysere foregik i min 3. års praktik, i en 4. klasse. Vi arbejdede med etnografica kasser fra en maskedanserby i Indien. Det var et tværfagligt forløb med; dansk, idræt, natur/teknik og billedkunst som varede i 7 uger med 21 timer om ugen. Vi arbejdede blandt andet med nogle masker som vi fandt i en af kasserne der var tilhørerende dragter med til maskerne. Der var tre masker ; tiger, spøgelse og en no maske... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om masker i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.