Eksamensopgave om Martin Luthers liv

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave om Martin Luthers liv

Eksamensopgave i kristendom/livsoplysning om Martin Luthers liv, lære og indflydelse.

Jeg vil i denne opgave forsøge at beskrive Martin Luthers liv, personlighed og lære. Samtidig vil jeg også forsøge at beskrive tiden og samfundet omkring Martin Luther, således at der vil være grundlag for en forståelse og debat, omkring Luthers meninger og hans store indflydelse på kristendommen som vi kender den i dagens Danmark.

Indhold

1. Indledning.
2. Kort gennemgang af tiden (renæssancen), samfundet og den katolske kirke.
3. Luthers liv.
4. Luthers personlighed og lære.
5. Konklusion.
6. Affødte spørgsmål (oplæg til diskussion af opgave).
7. Litteraturliste.

Uddrag

Kort gennemgang af tiden (renæssancen), samfundet og den katolske kirke.
For at kunne forstå såvel Martin Luthers tanker, gøren og færden -som selve reformationen, må man se den i forhold til tiden. Jeg vil til en start give en kort beskrivelse middelalderens verdensbillede, og kirkens store magt.
I datiden levede mennesket i en verden hvor alle havde deres faste plads i samfundet, øverst Gud, dernæst paven som Jesus stedfortræder på jorden, og øverste leder af den katolske kirke. Nederst i samfundets ”hierarki” havde man blandt andet fæstebønderne og andet arbejdende godtfolk. Værdierne i samfundet var bestemt af kirkens overhoved, nemlig paven, og som følge heraf (og klart efter kirkens ønske), var menigmands holdninger og meninger helt uden betydning, man kendte dengang ikke til ”jegets” følelser og behov, man forholdt sig helt og holdent til kirkens meninger og behov (i særdeleshed kirkens behov for penge..!)... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Martin Luthers liv

[1]
Bedømmelser
  • 29-05-2012
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    Rigtig godt, hvis man skal vide noget om Luther, hans liv og indflydelse :)